ערוצי התקשרות

הטבות בערוצים הישירים

ההטבות שלכם בדיסקונט@באינטרנט ובאפליקציית דיסקונט

לחיצה על הקישור תוביל למונח הרלוונטי

הטבות בביצוע פעולות שונות בדיסקונט@באינטרנט

הטבות בביצוע פעולות שונות בדיסקונט@באינטרנט

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט@באינטרנט

העמלה המקובלת בסניף

שאילתות מידע בכל נושא

ללא עמלה

לקוח יחיד/עסק קטן: 
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לשאילתה

העברות לחשבון אחר בתוך הבנק

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לפעולה

העברות לחשבון אחר מחוץ לבנק

לקוח יחיד/עסק קטן: 
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪ לפעולה

לקוח עסק גדול: 30% הטבה מהתעריפון

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לפעולה

לקוח עסק גדול: 43 ₪

תשלום שוברים

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪ לשובר

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לשובר

הצגת תשלומי שיקים שנפדו מהחשבון
לפי פרמטרים שונים כמו:
טווח תאריכים, סכומים, מספרי שיק וכו'

ללא עמלה 
(עד חצי שנה לאחור)

הפקה של מסמכים זמינים בסניף:
10 ₪ לשיק

הפקה של מסמכים שאינם זמינים בסניף:
39 ₪ לשיק

הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון:
פירוט תיק ני"ע, מידע בגין עמלות,
אישורי מס, שחזור תנועות בני"ע

ללא עמלה

15 ₪ לדוח

קבלת דוח תקופתי בדואר - ללא עמלה

הנפקת דוחות הכרוכים באסוף מידע כגון:
מידע על שער חליפין, דוח מלאי שיקים דחויים

ללא עמלה
(שערי חליפין - עד שנה לאחור)

89 ₪ לדוח

התאמות בנקים

לקוח יחיד/ עסק קטן: ללא עמלה

לקוח עסק גדול:
עד 14 ימים קלנדאריים אחרונים - ללא עמלה
מעל 14 ימים קלנדאריים אחרונים - 12 ₪ לדו"ח
(לכל חודש בנפרד)

70 ₪ לחשבון לחודש

שמירת דואר

עד 7 שנים ממועד ההצטרפות
לשירות דואר דיסקונט ללא עמלה

380 ₪ לשנה

הטבות אישיות בחשבון גוברות על הטבות בדיסקונט@באינטרנט

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד

 

הטבות בפעולות בניירות ערך לקוח יחיד/עסק קטן

 

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט@באינטרנט

 

העמלה המקובלת בבנק

 

 

שיעור מהעסקה

מינימום

שיעור מהעסקה

מינימום

קניה/מכירה של ני"ע בבורסת ת"א (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים ומק"מ)

0.40%

25 ₪

0.54%

35 ₪

קניה/מכירה של מק"מ

0.10%

22.5 ₪

0.12%

25 ₪

קניה/מכירה/כתיבה
של אופציות מעו"ף

2.25%

9.75 ₪ לאופציה

3%

13 ₪ לאופציה

קניה/מכירה של מניות בארה"ב

0.59%

25 $

0.79%

25 $

עמלה בגין הוראה שלא בוצעה  

פטור מלא (להוראה ששודרה מתחילתה ועד סופה, לרבות עדכונים בדיסקונט@באינטרנט)

 

עמלת המינימום בהתאם לסוג הנייר

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד

 

הטבות בפעולות בניירות ערך לקוח עסק גדול

 

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט@באינטרנט

 

העמלה המקובלת בבנק

 

 

שיעור מהעסקה

מינימום

שיעור מהעסקה

מינימום

קניה/מכירה של ני"ע בבורסת ת"א
(למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים ומק"מ)

0.50%

33 ₪

0.69%

44 ₪

קניה/מכירה של מק"מ

0.10%

22.5 ₪

0.12%

25 ₪

קניה/מכירה/כתיבה
של אופציות מעו"ף

2.25%

9.75 ₪ לאופציה

3%

13 ₪ לאופציה

קניה/מכירה של מניות בארה"ב

0.81%

26.25$

1.09%

35 $

עמלה בגין הוראה שלא בוצעה

 

פטור מלא
(להוראה ששודרה מתחילתה ועד סופה, לרבות עדכונים בדיסקונט@באינטרנט)

 

עמלת המינימום בהתאם לסוג הנייר

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד

מעוניינים במידע נוסף?

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

 

test
test2
לקוח של הבנק? *