ערוצים ודיגיטל

הטבות בערוצים הישירים

ההטבות שלכם בדיסקונט באינטרנט ובאפליקציית דיסקונט

לחיצה על הקישור תוביל למונח הרלוונטי

הטבות בביצוע פעולות שונות בדיסקונט באינטרנט

הטבות בביצוע פעולות שונות בדיסקונט באינטרנט

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט באינטרנט

העמלה המקובלת בסניף

שאילתות מידע בכל נושא

ללא עמלה

לקוח יחיד/עסק קטן: 
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לשאילתה

העברות לחשבון אחר בתוך הבנק

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪
לקוח עסק גדול  - 5 ₪ להעברה

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לפעולה
לקוח עסק גדול - 10.50 ₪

העברות לחשבון אחר מחוץ לבנק

לקוח יחיד/עסק קטן: 
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪ לפעולה

לקוח עסק גדול: 5 ₪ להעברה

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לפעולה

לקוח עסק גדול: 45 ₪

תשלום שוברים

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולת ערוץ ישיר - 1.85 ₪ לשובר

לקוח יחיד/עסק קטן:
עמלת פעולה ע"י פקיד - 5.90 ₪ לשובר

הצגת תשלומי שיקים שנפדו מהחשבון
לפי פרמטרים שונים כמו:
טווח תאריכים, סכומים, מספרי שיק וכו'

ללא עמלה 
(עד חצי שנה לאחור)

הפקה של מסמכים זמינים בסניף:
₪10 לבקשה + 0.50 ש"ח לכל עמוד החל מהדף השני

הפקה של מסמכים שאינם זמינים בסניף:
39 ₪ לבקשה + 0.50 ש"ח לכל עמוד החל מהדף השני

הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון:
פירוט תיק ני"ע, מידע בגין עמלות,
אישורי מס, שחזור תנועות בני"ע

ללא עמלה

15 ₪ לדוח

קבלת דוח תקופתי בדואר - ללא עמלה

הנפקת דוחות הכרוכים באסוף מידע כגון:
מידע על שער חליפין, דוח מלאי שיקים דחויים

ללא עמלה
(שערי חליפין - עד שנה לאחור)

89 ₪ לדוח

התאמות בנקים

לקוח יחיד/ עסק קטן: ללא עמלה

לקוח עסק גדול:
עד 14 ימים קלנדאריים אחרונים - ללא עמלה
מעל 14 ימים קלנדאריים אחרונים - 12 ₪ לדו"ח
(לכל חודש בנפרד)

 

שמירת דואר

עד 7 שנים ממועד ההצטרפות
לשירות דואר דיסקונט ללא עמלה

380 ₪ לשנה

הטבות אישיות בחשבון גוברות על הטבות בדיסקונט באינטרנט

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד

 

הטבות בפעולות בניירות ערך לקוח יחיד/עסק קטן

 

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט באינטרנט

 

העמלה המקובלת בבנק

 

 

שיעור מהעסקה

מינימום

שיעור מהעסקה

מינימום

קניה/מכירה של ני"ע בבורסת ת"א (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים ומק"מ)

0.40%

25 ₪

0.54%

35 ₪

קניה/מכירה של מק"מ

0.10%

22.5 ₪

0.12%

25 ₪

קניה/מכירה/כתיבה
של אופציות מעו"ף

2.25%

9.75 ₪ לאופציה

3%

13 ₪ לאופציה

קניה/מכירה של מניות בארה"ב

0.59%

23.5 $

0.79%

25 $

עמלה בגין הוראה שלא בוצעה  

פטור מלא (להוראה ששודרה מתחילתה ועד סופה, לרבות עדכונים בדיסקונט באינטרנט)

 

עמלת המינימום בהתאם לסוג הנייר

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד

 

הטבות בפעולות בניירות ערך לקוח עסק גדול

 

סוג השירות

עמלת ביצוע הפעולה בדיסקונט באינטרנט

 

העמלה המקובלת בבנק

 

 

שיעור מהעסקה

מינימום

שיעור מהעסקה

מינימום

קניה/מכירה של ני"ע בבורסת ת"א
(למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים ומק"מ)

0.50%

33 ₪

0.69%

44 ₪

קניה/מכירה של מק"מ

0.10%

22.5 ₪

0.12%

25 ₪

קניה/מכירה/כתיבה
של אופציות מעו"ף

2.25%

9.75 ₪ לאופציה

3%

13 ₪ לאופציה

קניה/מכירה של מניות בארה"ב

0.81%

26.25$

1.09%

45 $

עמלה בגין הוראה שלא בוצעה

 

פטור מלא
(להוראה ששודרה מתחילתה ועד סופה, לרבות עדכונים בדיסקונט באינטרנט)

 

עמלת המינימום בהתאם לסוג הנייר

 

 • בקנייה/מכירה בחו"ל ייגבו בנוסף הוצאות צד שלישי כמפורט בתעריפון הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את הריביות או להסיר את המוצרים בכל עת. טבלת שיעורי הריביות הינה בהתאם למפורסם בבנק.
 • תעריפי העמלות הינם בהתאם לתעריפון הבנק ובכל מקרה של אי התאמה, התעריפון הוא הקובע.
 • ייתכנו שינויים בהצגת המידע בדוחות/שאילתות בין הערוצים השונים.

 

חזרה לראש העמוד