חיסכון והשקעות

אמנת השירות שלנו

מחויבים לעתיד שלך

אנחנו מתחייבים! 

אנו, היועצים הפנסיוניים בבנק דיסקונט, מודעים לחשיבות החיסכון הפנסיוני של הלקוח לעתידו ולעתיד בני משפחתו.

מתוך הבנה כי שירות איכותי, מקצועי ואמין, מהווה תנאי יסוד ליכולת הלקוח לממש את זכויותיו הפנסיוניות, אנו מתחייבים:

 

 • להתייחס ללקוח בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותו
   
 • להעניק ללקוח ייעוץ פנסיוני מקצועי, אובייקטיבי, המותאים לצרכיו ולנתוניו
   
 • להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות וכל שינוי או עדכון בהן
   
 • להכיר את המוצרים הפנסיוניים לגביהם ניתן הייעוץ הפנסיוני
   
 • לספק ללקוח נגישות למידע אודות החיסכון הפנסיוני שלו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק
   
 • לקיים עם הלקוח שיח בלשון ברורה ומובנת
   
 • לעדכן את הלקוח לגבי אופן קבלת השירות מהיועץ הפנסיוני, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלה ולפרסם פרטים אלו באתר האינטרנט של הבנק
   
 • לתת מענה לצרכי הלקוח, תוך זמן סביר ממועד פניית הלקוח אשר ביקש לתאם פגישה או לשוחח
   
 • לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוח, ולספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר, ולמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן
   
 • לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות דין אחרות לעניין זה
   
 • למסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשות היועץ הפנסיוני על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר
   
 • למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה

 

ליצירת קשר בנושא ייעוץ פנסיוני לחצו כאן 

לתיאום פגישת ייעוץ פנסיוני

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *