קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2020

דוח שנתי 2020

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2020

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2020

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2020

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)