הלוואות

הלוואה ייחודית עם תנאי החזר בהתאמה אישית

הלוואה לכל מטרה, המאפשרת לכם לבחור מראש את גובה סכום ההחזר החודשי, בהתאם ליכולת ההחזר שלכם, לאורך תקופת ההלוואה.
 

תנאי הלוואה גמישה

סכום ההלוואה

עד 60,000 ₪ *

תקופת ההלוואה

עד 72 חודשים. את תקופת ההלוואה הכוללת ניתן לחלק ל- 2 עד 4 תקופות החזר

סכום ההחזר החודשי בכל תקופת החזר

הלקוח מחליט על סכום ההחזר החודשי בכל אחת מתקופות ההחזר, למעט האחרונה.

בתקופת ההחזר האחרונה, סכום ההחזר החודשי מחושב אוטומטית

ריבית שנתית

ריבית משתנה על בסיס הפריים או ריבית קבועה לא צמודה *

 * סכום וריבית ההלוואה בכפוף לתנאי החשבון ולפעילות הלקוח

לתשומת ליבכם,
  • תוקף ההלוואה: עד 31.12.2022  
  • סכום וריבית ההלוואה בכפוף לתנאי החשבון ופעילות הלקוח בבנק
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי.
  • בטחונות בכפוף לנוהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף.
  • עמלת טיפול באשראי ובטחונות: עד 100,000 ₪ - פטור עפ"י חוק
  • ט.ל.ח