כרטיסי אשראי

סוגי כרטיסי דיינרס

כל אחד והכרטיס שלו

סוגי כרטיסי דיינרס

סוגי כרטיס דיינרס

סוגי עסקאות הערות 
בינלאומי
 • עסקה בארץ: רגילה, הוראת קבע,
  תשלומים, קרדיט
 • עסקה בחו"ל: רגילה בלבד
 • משיכות מזומן: בארץ ובחו"ל
 • חיוב עסקות בחו"ל נדחה למועד החיוב (מקסימום 30 יום)

 • ניתן להצטרף לתוכנית האשראי - פריסות חיוב 

   

פלטינום
 • עסקה בארץ: רגילה, הוראת קבע,
  תשלומים, קרדיט
 • עסקה בחו"ל: רגילה בלבד
 • משיכות מזומן: בארץ ובחו"ל
 • חיוב עסקות בחו"ל נדחה למועד החיוב (מקסימום 30 יום)
 • ניתן להצטרף לתוכנית האשראי - פריסות חיוב 
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל