מידע כללי

הודעות ועדכונים

לתשומת לבכם:

 

לנוחיותכם, טבלת שיעורי הריבית בחשבונות עו"ש במטבע ישראלי:

 להורדת הטבלה לחצו כאן

 

לנוחיותכם, טבלת שיעורי הריבית בחשבונות עו"ש במטבע חוץ:

 להורדת הטבלה לחצו כאן