מידע כללי

הודעות ועדכונים על שיעורי ריבית ותעריפי עמלות

לתשומת ליבכם:

לנוחיותכם, טבלת שיעורי הריבית בחשבונות עו"ש במטבע ישראלי:

להורדת הטבלה לחצו כאן

 

בנק דיסקונט מודיע על שינויים בעלות האשראי בחשבונות עו"ש:

להורדת הטבלה לחצו כאן

 

לנוחיותכם, טבלת שיעורי עוגן מט"ח, הריבית בקווי אשראי ועמלת הקצאת אשראי, בחשבונות עו"ש מט"ח:

 להורדת הטבלה לחצו כאן