קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2018

דוח שנתי 2018

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2018

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2018

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)