חיסכון והשקעות

מיסוי תכניות חיסכון ופקדונות

מה המס על תכניות החיסכון והפקדונות שלכם?

החל מה-01/01/12 שונו שיעורי המס החלים על ריבית מפקדונות מט"ח (מטבע חוץ) ומפקדונות ותוכניות חיסכון
שקליים צמודי מדד/מטבע.

שיעור המס עלה מ-20% ל-25% על הרווחים הריאלים (שמעל להפרשי הצמדה מדד/ מטבע) שיעורי המס על פקדונות
ותכניות חיסכון שאינם צמודים נותרו ללא שינוי ועומדים על 15% על הרווחים הנומינליים.

 

מיסוי תוכניות חיסכון ופיקדונות
סוג המוצר סוג ההכנסה עד ה- 31/12/05 מה -01/01/06 ועד ה- 31/12/11

החל מה- 01/01/12

פיקדון שקלי

ריבית 10%

15%

15%

פיקדון שקלי צמוד

ריבית

15%

20% 25%

פיקדון מט"ח

ריבית

15%

20% 25%

תכנית חיסכון שקלית

ריבית 10%

15%

15%

תכנית חיסכון שקלית צמודה

ריבית

15%

20% 25%

 

חישוב המס לפקדונות ותכניות חיסכון שנפתחו עד ה-31/12/11 ונפרעו החל מה-01/01/12, יחושב ליניארי כמפורט להלן:

לחיצה על הקישור תוביל למונח הרלוונטי:

 

תכנית חיסכון שנפתחה לפני ה-08/05/00

מיסוי תכנית חיסכון שנפתחו לפני ה-08/05/2000
שקלי צמוד מדד/ מט"ח או פיקדון במט"ח
תקופה מס
 מפתיחת התכנית/ פיקדון ועד 31/12/02 0%
מתאריך 01/01/03 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/06

15% על הרווח הריאלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/06 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/12

20% על הרווח הריאלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/12 ואילך

25% על הרווח הריאלי

לא צמוד
תקופה  

מפתיחת התכנית ועד 31/12/02

0%

מתאריך 01/01/03 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/06

10% על הרווח הנומינלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/06 ואילך

15% על הרווח הנומינלי

 

לראש העמוד

 

תכניות חיסכון או פיקדון שנפתחו מה-08/05/00 ועד ה-10/08/05

מיסוי תכניות חיסכון או פיקדון שנפתחו מה-08/05/00 ועד ה-10/08/05
שקלי צמוד מדד/ מט"ח או פיקדון במט"ח
תקופה מס

מפתיחת התכנית/ פיקדון ועד 31/12/02

0%

מתאריך 01/01/03 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/06

15% על הרווח הריאלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/06 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/12

20% על הרווח הריאלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/12 ואילך

25% על הרווח הריאלי

לא צמוד
תקופה  

מפתיחת התכנית ועד 31/12/02

0%

מתאריך 01/01/03 ועד התחנה הראשונה שלאחר 01/01/06

10% על הרווח הנומינלי

מהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/06 ואילך

15% על הרווח הנומינלי

 

לראש העמוד

 

  • שיעורי המס המפורטים בדף זה מתייחסים ליחידים בלבד.
  • תחנה - תחנת יציאה שבה ניתן למשוך את כספי התכנית מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, במידה וקיימת הרעה יחול שיעור המס הקודם.

 

תכניות חיסכון או פיקדון שנפתחו מה-10/08/05

שקלי צמוד מדד/ מט"ח או פיקדון במט"ח
תקופה מס
 מפתיחת התכנית/ פיקדון ועד 01/01/06 15% על הרווח הריאלי

מתאריך 01/01/06 עד לתחנה הראשונה שלאחר 01/01/12

20% על הרווח הריאלי

ומהתחנה הראשונה שלאחר 01/01/12 ואילך

25% על הרווח הריאלי

לא צמוד
תקופה  

מפתיחת התכנית ועד 31/12/05

10% על הרווח הנומינלי

מתאריך 01/01/06 ואילך

15% על הרווח הנומינלי

 

לראש העמוד

 

תכניות חיסכון או פיקדון שנפתחו לפני/ החל מה-06/12/11:

 

  • תכנית חיסכון או פיקדון שנפתחו לפני ה-06/12/11:

שקלי צמוד מדד/ מט"ח או פיקדון במט"ח: יחול שיעור המס הקודם עד לתחנת היציאה הראשונה שלאחר
ה-01/01/12.

 

  • תכנית חיסכון או פיקדון שנפתחו החל מה-06/12/11:

שקלי צמוד מדד/ מט"ח או פיקדון במט"ח: על הריבית שנצברה עד 31/12/11 יחול שיעור המס הקודם,

ועל הריבית שנצברה החל מה -01/01/12 יחול שיעור המס לפי 25%.

 

לראש העמוד

 

  • שיעורי המס המפורטים בדף זה מתייחסים ליחידים בלבד.
  • תחנה - תחנת יציאה שבה ניתן למשוך את כספי התכנית מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, במידה וקיימת הרעה יחול שיעור המס הקודם.