מידע כללי

שאלות ותשובות

כל מה שצריך לדעת על איסור הלבנת הון

 

האם הבנק יידע את הלקוח כאשר הוא מדווח על עסקות הלקוח ל"רשות"?

 הבנק לא יידע את הלקוח. החוק אוסר על הבנק ליידע את הלקוח על העברת דיווח על פעולות בלתי רגילות בעניינו של הלקוח.
הדיווח לפי גודל פעולה הוא כאמור, אוטומטי, על עסקות שערכן הכספי הוא מעל גובה מסוים.

 

האם המידע שיועבר ע"י הבנקים ל"רשות המוסמכת" ישאר סודי?

כן, המידע יישאר סודי. עפ"י החוק, המידע המועבר אל הרשות הוא מסווג, ואינו נגיש לגורמים בלתי מוסמכים. מידע מהרשות יועבר רק עפ"י הוראות החוק, ולצורך חקירת עבירות הלבנת הון, או הגנה על בטחון המדינה ומלחמה באירגוני טרור.

 

האם החוק עומד בסתירה לעקרון צנעת הפרט ושמירת הסודיות הבנקאית?

יתכן, כי כך הוא במידת מה. ואולם, כמו בחוקים אחרים, המחוקק נדרש לאזן בין ערכים שונים. כאן - בין צנעת הפרט וסודיות בנקאית מצד אחד, למאבק בהלבנת הון ופשיעה לסוגיה, מצד שני. המחוקק, שהיה מודע לניגוד אפשרי בין ערכים אלה, עשה מאמץ לאזן בינהם. כך נקבע כי המידע יועבר לרשות מוסמכת במשרד המשפטים, והיא מוסמכת להעביר את המידע רק לרשויות אכיפה מסויימות ואף זאת בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאיו.