חיסכון והשקעות

פקדונות חכמים

פקדונות בריבית חכמה

כדי ליהנות מפירות הפיקדון לא חייבית להמתין עד שהריבית במשק תעלה. דיסקונט מציע מגוון פקדונות חכמים שעוזרים לכסף שלכם לעבוד בשבילכם. פקדונות חכמים מציעים השקעה המשלבת אפיקי הצמדה עם סוגי ריביות שונים, בהתאם לצרכים שלכם ולתנאי השוק המשתנים.
 
*בכפוף לתנאים באתר הבנק