קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2017

דוח שנתי 2017

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2017

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2017

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2017