קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2019

דוח שנתי 2019

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2019

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2019

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)

גילויים פיקוחיים נוספים – מעודכן

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2019

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

קובץ XBRL (יש להמתין לסיום טעינת הקובץ)