סוגי חשבונות

הסכמים לפתיחת וניהול חשבון

הסכמים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם

 

לפניכם מידע וקבצים בנוגע להסכמים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם:

 

הסכמים כלליים לניהול חשבון - תחומי פעילות

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

הסכמים כלליים לניהול חשבון - תחומי פעילות
שם ההסכם

הסבר ומידע

הקובץ

קבצים נגישים
עקרונות יסוד   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
תוכן העניינים   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש - חלק א'

תנאים כלליים לפתיחת חשבון עו"ש בשקלים ובמט"ח ולניהולו

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

בנקאות ישירה וערוצי תקשורת - חלק ב'

תנאים כלליים לביצוע פעולות באמצעות הערוצים הישירים השונים (אינטרנט, טלבנק, פקס, טלפון, SMS וכו')

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

פקדונות - חלק ג'

תנאים כלליים לפתיחת פיקדונות במט"י ובמט"ח

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

מטבע חוץ - חלק ד'

תנאים כלליים לביצוע פעולות במט"ח (ביצוע העברות במט"ח לחו"ל, הפקדת צ'קים  במט"ח, ניהול חשבונות במט"ח)

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

ניירות ערך ומכשירים פיננסיים - חלק ה'

תנאים כלליים לניהול פיקדון ני"ע וביצוע פעולות, וכן לביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים (חוזים עתידיים, אופציות וכד')

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

 
הלוואות ואשראי במט"י ומט"ח - חלק ו'

 

תנאים כלליים לקבלת אשראי (הלוואות ומסגרות אשראיי במט"י ובמט"ח)

לחצו להורדת הקובץ ""

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

כרטיס אשראי/ כספומט/ מידע/ משוב - חלק ז'

תנאים כלליים לשימוש בכרטיסים מגנטיים שונים (כרטיסי אשראי – מפתח דיסקונט, מפתח כסף, כספומט, כרטיס משוב, כרטיס מידע)

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

ערבויות בנקאיות - חלק ח'

 

תנאים כלליים לרכישת ערבויות בנקאיות

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

סחר חוץ-אשראים דוקומנטרים - חלק ט'

 

תנאים כלליים לביצוע עסקאות סחר חוץ

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

תיק ממסרים - חלק י'

תנאים כלליים לביצוע הפקדות צ'קים, מזומנים באמצעות תיק ממסרים

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

ניכיון שיקים - חלק יא'

 תנאים כלליים לקבלת שירותי נכיון צ'קים 
(בגין הפקדת צ'קים דחויים)

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

לראש הדף

 

הצטרפות לערוצים

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

פתיחת חשבון - הצטרפות לערוצים

שם ההסכם

הסבר ומידע

הקובץ

קבצים נגישים

שירותי בנקאות ישירה

הסכם הצטרפות לשירותים באמצעות ערוצים ישירים: שירותים באמצעות האינטרנט והסלולר, שירות דואר דיסקונט, שירות תיבת דואר מאובטחת

לחצו להורדת הקובץ 

 
שירות טלבנק דיסקונט הסכם הצטרפות לשירות טלפוני באמצעות טלבנק דיסקונט לחצו להורדת הקובץ   

הוראה טלפונית/פקס

בקשה לביצוע פעולות בנקאיות וקבלת מידע באמצעות טלפון ו/או פקס

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

שירותי מידע SMS

בקשה לקבלת שירותי מידע באמצעות הודעות טקסט (SMS) למכשיר הטלפון הנייד

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

דואר דיסקונט

 

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

לראש הדף

 

כתבי ערבות

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

פתיחת חשבון - כתבי ערבות
שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי. ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" שאינה מוגבלת בסכום ערבות שאינה "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

לראש הדף

 

טפסים נלווים לפתיחת החשבון

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

פתיחת חשבון - טפסים נלווים לפתיחת החשבון
שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים

הצהרה בדבר תושבות מס

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

תנאי מסלולי עמלות בחשבון עו"ש

 תנאים להצטרפות למסלולי עמלות בחשבון עו"ש מט"י (מיועד ללקוחות בסיווג יחיד ועסק קטן)

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

הצהרת נהנה 

הצהרה על נהנה בחשבון פרטי

 

לחצו להורדת הקובץ 

 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

השתתפות במערכת הצבעות אלקטרונית והוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה, הודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנק

מידע בקשר להשתתפות במערכת הצבעות אלקטרונית והוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה, הודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנק.

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
הודעה על סירוב להיכלל ברשימת הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות הודעה על סירוב להיכלל ברשימת הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

כתב הרשאה וייפוי כוח

 

לחצו להורדת הקובץ 

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

לראש הדף

 

מידע על שירותי הבנק ללקוחותיו

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

פתיחת חשבון - מידע על שירותי הבנק ללקוחותיו
השירות תיאור עלויות

חיובים על פי הרשאה

ביצוע תשלומים לטובת מוטב (צד ג') כגון: עיריות, חברת חשמל, בזק, תקשורת וכד'.
בשיטה זו מחייב המוטב את חשבונך בכפוף לחתימתך על טופס הרשאה לחיוב חשבון.

 

לא נגבית עמלה בעבור הקמת ההרשאה בחשבון

  כרטיס לחיוב מיידי: "מפתח כסף"

 כרטיס המאפשר קבלת מידע על חשבונותיך בבנק וביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וביצוע רכישות בבתי עסק.
מותנה ביתרת זכות בגובה המשיכה/רכישה.

 

 מחויב בעלות חודשית

כרטיס למשיכת מזומנים: 
כספומט

כרטיס המאפשר ביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וקבלת מידע לגבי חשבונותיך בבנק.

 

הכרטיס ניתן
ללא עלות

כרטיס מידע

כרטיס לקבלת מידע באמצעות מכשירי המשוב הממוכנים המוצבים בסניפי הבנק 

 

הכרטיס ניתן
ללא עלות

אחזור מידע באמצעות עמדת שירות:
משוב

שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון 

 

על מקצת השירותים נגבית עמלה בכפוף לתנאי החשבון

 

מנוי לקבלת מידע באמצעות האינטרנט

 

שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון 

 

מרבית המידע ניתן לשליפה ללא עלות

 

הסכמי ייעוץ

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

פתיחת חשבון- הסכמי ייעוץ
שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
הסכם ייעוץ והשקעות הסכם לקבלת שירותי ייעוץ השקעות בניירות ערך ונכסים פיננסים  לחצו להורדת הקובץ  לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
בירור צרכים והנחיות- לקוח פרטי  מסמך בירור צרכים והנחיות ללקוח פרטי לחצו להורדת הקובץ  ​  
בירור צרכים והנחיות- תאגיד מסמך בירור צרכים והנחיות לתאגיד לחצו להורדת הקובץ  ​  

 

 

מדריך להעברת פעילות וסגירת חשבון:

בקובץ ישנן הנחיות ללקוח המבקש לסגור את חשבונותיו בבנק ו/או להעביר את פעילותו.

להורדת הקובץ לחצו כאן 

לחצו כאן לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

 

לפרטים נוספים על חשבון ONLINE

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *