חיסכון והשקעות

ועדת השקעות

ועדת השקעות הינה פורום מקצועי המנוהל ע"י מחלקת המחקר, המגבש המלצות לניהול תיק ההשקעות בארץ ובחו"ל, המומלץ ע"י הבנק, בשיתוף בעלי תפקידים מרכזיים בבנק האחראים לניתוח מצב השווקים ולהעברת המסרים מהודעה לשטח.

 

ועדת השקעות ישראל 

ועדת ההשקעות המקומית הינה פורום מקצועי המנוהל ע"י מחלקת המחקר, המגבש המלצות לניהול תיק ההשקעות המרכזי המומלץ ע"י הבנק.
 

ועדת השקעות חו"ל

ועדת השקעות חו"ל הינה פורום מקצועי המנוהל ע"י מחלקת המחקר, המגבש המלצות לניהול תיק ההשקעות. תיק זה משמש קו מנחה עבור יועצים בתהליכי השיקוץ והייעוץ מול הלקוחות בכל הקשור לניירות ערך הנסחרים בחו"ל.
 

תיקים מומלצים לפי רמות סיכון

דו"ח "שישה תיקים מומלצים לפי רמת סיכון", הינו מודל להקצאת נכסים לרמות שונות של סיכון, עבור לקוח פרטי ישראלי שבסיס המטבע שלו הינו שקלי. הדוח פותח ע"י מחלקת מחקר, על בסיס מודלים פיננסים, הכוללים בתוכם את תחזיות שוקי ההון של האנליסטים ממחלקת מחקר.