קבוצת דיסקונט

חברי דירקטוריון הבנק

שאול קוברינסקי, יו"ר הדירקטוריון

שאול קוברינסקי

יו"ר הדירקטוריון

תאריך תחילת כהונה: 3 בדצמבר 2018

 • יו"ר ועדות אשראים ומשאבים
 • חבר ועדת טכנולוגיות וחדשנות

ד״ר דורון אביטל

תאריך תחילת כהונה: 1 באוגוסט 2021

 • חבר בוועדות טכנולוגיות, חדשנות ומשאבים ובוועדת תגמול
 • דירקטור באשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
 • יו"ר דירקטוריון גוביד בע"מ
 • דירקטור באגורה לאבס בע"מ

איריס אבנר

(דירקטורית חיצונית לפי הוראת נב"ת 301)

תאריך תחילת כהונה: 22 במרס 2018

 • חברה בוועדות אשראים, טכנולוגיות וחדשנות, ביקורת וניהול סיכונים
 • מנכ"לית ניקה אחזקות בע"מ
 • דירקטורית בלתי תלויה ב-Tower Semiconductors
 • דירקטורית חיצונית ברוטשטיין נדל"ן בע"מ
 • דירקטורית חיצונית בעמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
 • נציגת ציבור בתאגיד היכלי הספורט

אהרן אברמוביץ'

(דירקטור חיצוני לפי חוק החברות)

תאריך תחילת כהונה: 30 באוקטובר 2017

 • יו"ר ועדת תגמול
 • חבר בוועדות ביקורת, ניהול סיכונים ומשאבים
 • דירקטור במוזיאון ישראל
 • דירקטור בספרייה הלאומית

סיגל ברמק

(דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות)

תאריך תחילת כהונה: 1 באוגוסט 2021

 • חברה בוועדות ביקורת, תגמול וניהול סיכונים

יודפת הראל - בוכריס

תאריך תחילת כהונה: 15 בפברואר 2016

 • יו"ר ועדת טכנולוגיות וחדשנות
 • חברה בוועדות אשראים ומשאבים
 • שותפה ובעלים ב- YP&6 Partners Ltd
 • יועצת בבלומברג קפיטל (ישראל) בע"מ
 • חברה בוועד המנהל של עמותת מעוז
 • דירקטורית בקסטרו מודל בע"מ

פרופ' בן ציון זילברפרב

תאריך תחילת כהונה: 1 באוגוסט 2018

 • יו"ר ועדת ניהול סיכונים
 • חבר בוועדת ביקורת
 • דיקאן ביה"ס לבנקאות ושוק ההון במכללה האקדמית נתניה
 • חבר בוועדת משאבים

דני ימין

(דירקטור חיצוני לפי הוראת נב"ת 301)

תאריך תחילת כהונה: 1 בפברואר 2023

 • חבר בוועדות ביקורת, משאבים, תגמול וטכנולוגיות וחדשנות 
 • דירקטור באילוסטריה בע"מ
 • דירקטור באובל סקיוריטי בע"מ
 • חבר בקורטוריון של הטכניון

ברוך לדרמן

(דירקטור חיצוני לפי חוק החברות)

תאריך תחילת כהונה: 27 בנובמבר 2014

 • יו"ר ועדת ביקורת
 • חבר בוועדות אשראים, תגמול וניהול סיכונים

עופר לוי

(דירקטור חיצוני לפי חוק החברות)

תאריך תחילת כהונה: 12 באוקטובר 2023

• חבר בוועדות ביקורת ותגמול

ד"ר יעקב ליפשיץ

(דירקטור חיצוני לפי הוראת נב"ת 301)

תאריך תחילת כהונה: 26 במרס 2018

 • חבר בוועדות אשראים, טכנולוגיות וחדשנות וניהול סיכונים
 • דירקטור בקלי סוכנות לביטוח בע"מ

ארי פינטו

(דירקטור חיצוני לפי הוראת נב"ת 301)

תאריך תחילת כהונה: 10 באוקטובר 2023

סיגל רגב

(דירקטורית חיצונית לפי הוראת נב"ת 301)

תאריך תחילת כהונה: 16 באוקטובר 2023