ערוצים ודיגיטל

העברה מיידית בדיגיטל

העברה מיידית לכל בנק והכסף עובר בתוך שניות!

מעכשיו אפשר להעביר עד 150 אלף ₪ בדיגיטל, במיידי. 

תתחילו ליהנות מהיתרונות של העברת כספים בסכומים גבוהים, בין חשבונות, בתוך שניות.

בהעברת בעלות על נכס – כמו דירה או רכב, העברה דחופה לקרובים לכם, או בעסקאות גדולות אחרות. 

הצטרפו למסלול המהיר להעברת כספים: 

   

איך עושים את זה?  

 

לתשומת לבכם: 

  • בכפוף לאישור הפעולה, לרבות על ידי הבנק של המוטב, הזיכוי הכספי יועבר וצפוי להתקבל בחשבון המוטב באופן מיידי עם ערך יום העסקים הנוכחי
  • העברה זו תתאפשר רק לבנקים התומכים בשירות זה
  • לאחר ביצוע הפעולה לא ניתן לבטלה 
  • בשל רגישות העברה זו והרצון לשמור על רמת אבטחה גבוהה, יתכן שהיא לא תתאפשר בערוץ הדיגיטל, במקרה כזה ניתן יהיה לבצעה בסניף/טלבנק בלבד
  • עלות השירות ללקוח פרטי בדיגיטל הינה עמלת ערוץ ישיר/פעולת פקיד ובהתאם לתנאי החשבון, עד 300,000 ש"ח במצטבר בחודש 
  • בכפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר