מידע כללי

ימי פגרה בשוק המט"ח

ימי פגרה בעולם

ימי הפגרה אינם נחשבים ימי ערך. אי לכך, העברה או תשלום למדינה שבפגרה, תישא את ערך יום העסקים הראשון שלאחר יום הפגרה.

למדינות בהן מטבע האירו הוא הילך חוקי, העברות במטבע אירו תישאנה את ערך יום הפגרה, למעט בימים בהם יש פגרה במטבע אירו (בכל מדינות מרחב האירו).