מידע כללי

ימי פגרה בשוק המט"ח

ימי פגרה בעולם

יום פגרה – יום בו הבנקים סגורים ופעולות פיננסיות לא מקבלות את ערך אותו יום.
מעת לעת חלות פגרות במדינות שונות בעולם.

 

בתחילת כל רבעון מפרסם הבנק את רשימת הפגרות הידועות לאותו רבעון. 

 רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר-מרץ 2017

 רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אוקטובר-דצמבר 2016

 רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים יולי-ספטמבר 2016

 

ימי הפגרה אינם נחשבים ימי ערך. אי לכך, העברה או תשלום למדינה שבפגרה, תישא את ערך יום העסקים הראשון שלאחר יום הפגרה.

למדינות בהן מטבע האירו הוא הילך חוקי, העברות במטבע אירו תישאנה את ערך יום הפגרה, למעט בימים בהם יש פגרה במטבע אירו (בכל מדינות מרחב האירו).