חיסכון והשקעות

פקדונות מטבע חוץ

בנק דיסקונט מציע לבחירתכם מגוון פקדונות במטבע חוץ

מאפיינים:

פקדונות במטבע חוץ
סוג התוכנית הפקדה חד פעמית
במטבעות דולר ארה"ב וכן מגוון מטבעות נוספים
תקופה פקדונות לתקופה קצרה, בינונית או ארוכה
מינימום להפקדה

1,000 יחידות מטבע

שיעור הריבית בפיקדון ללא מדרגי סכום בהתאם לסוג הפיקדון
תחנות יציאה

בהתאם לסוג הפיקדון

תנאי שבירה

כמקובל בתנאי שבירה בפקדונות בבנק, 
יחד עם זאת, לא ניתן בשנה הראשונה לשבירה חלקית

קרן וריבית
  • קרן הפיקדון משולמת בתום תקופת הפיקדון
  • ריבית הפיקדון משולמת במועד פירעון הפיקדון ובנקודות זיכוי הריבית בהתאם לסוג הפיקדון

 

לתשומת לבכם:

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי.
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת.
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תדחה הפעילות ליום העסקים הבא.
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות, תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא.
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס.

 

להסבר על מיסוי תוכניות חיסכון ופקדונות לחצו כאן 

פרטים נוספים ניתן לקבל בסניפים 

למידע על תוכניות חיסכון נוספות