מידע כללי

פרויקטים לבניה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

לאימות פרטי פרויקט המלווה על ידי בנק דיסקונט בשיטת הליווי הפיננסי הסגור, שהתשלומים בו מבוצעים באמצעות שוברי תשלום* הזינו את פרטי הפרויקט המצוינים בשובר.

(2 ספרות)
-
(5 ספרות)
מספר בנק (2 ספרות)
-
מספר סניף (3 ספרות)
מספר חשבון (4 ספרות אחרונות)
  • לפי נוהל בנקאי תקין 326

לבירור נוסף אנא פנו למחלקה לליווי פרוייקטים בטלפון  0768058110