מידע כללי

נתוני גביית עמלות ני"ע בפועל – יחיד/עסק קטן

להלן הנתונים, לנוחיותכם

להלן התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים:

 נתוני גביית עמלות ני"ע בפועל