הלוואות ומשכנתאות

הלוואה לרכב

הלוואה לרכישת רכב חדש

בדיסקונט מציעים לכם הלוואת מימון לרכישת רכב חדש בפריסת תשלומים שאתם בוחרים:

הלוואה לרכישת רכב חדש

שם ההלוואה

הלוואה לרכב חדש

הלוואה לרכב חדש יוקרתי מעל 200,000 ש"ח

 • הלוואה משולבת לרכב חדש עד 200,000 ש"ח

סכום ההלוואה

עד 100% משווי הרכב ועד 200,000 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם.

עד 80% משווי הרכב ועד 300,000 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם.

 • עד 50% משווי הרכב ועד מקסימום 100,000 ש"ח בהלוואת בולט.
  תשלום הקרן בסוף התקופה + תשלום ריבית חודשית.

 • השלמה עד 100% משווי הרכב ועד מקסימום 200,000 ש"ח.
  תשלומים חודשיים של קרן+ריבית (ניתן להגדיל את שיעור המימון לרכב בתשלומים ע"ח הלוואת בולט ובלבד שלא יעלה על 100% משווי הרכב ועד 200,000 ש"ח)

אופן פירעון ההלוואה

תשלומי קרן וריבית חודשיים

תשלומי קרן וריבית חודשיים

 • בהלוואת בולט: החזר הקרן בתום תקופת ההלוואה+החזר ריבית בתשלומים חודשיים

 • בהלוואת תשלומים: תשלומי קרן וריבית חודשיים

תקופת ההלוואה

עד 60 חודשים

עד 60 חודשים

 • עד 36 חודשים

ריבית שנתית

לפי פעילות הלקוח בבנק

לפי פעילות הלקוח בבנק

 • לפי פעילות הלקוח בבנק

 

עמלת טיפול באשראי ובטחונות

פרטים נוספים בסניפי דיסקונט

 

למחשבון הלוואות לחצו כאן 

לפרטים על הלוואה מיידית לכל מטרה לחצו כאן 

 

לתשומת ליבכם:

 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי ההלוואות בכל עת
 • הלוואות הרכב לרכישות רכב פרטי בלבד
 • מתן האשראי ובטחונות נוספים לשיקול דעת מנהל הסניף
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה יגרור חיוב בריבית פיגורים והבנק יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים, לרבות הליכי הוצאה לפועל
 • האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי
 • ט.ל.ח