הלוואות

מחשבון הלוואה

מחשבון הלוואה הוא כלי תכנון פיננסי, המאפשר להשוות בין שיטות החזר הלוואה שונות. מחשבון ההלוואות שלפניכם יחשב עבורכם את גובה ההחזרים החודשיים הצפויים לכם על פי סכום הלוואה שתקבעו, או לחילופין, יחשב את גובה ההלוואה שתוכלו לקבל בהתאם לסכום החודשי שביכולתכם להקצות לצורך החזר הלוואה.

את הנתונים ניתן להזין בחלונות שבתחתית העמודות או באמצעות פסי הגלילה.

מה לחשב?

שיטת החזר שפיצר מחלקת את סכום ההלוואה הכולל*, המורכב מקרן וריבית, לתשלומים חודשיים קבועים למשך כל תקופת ההלוואה. בהלוואות צמודות למדד או לשער מט"ח, מחשבון ההלוואה יעדכן את תשלומי החזר ההלוואה בהתאם להפרשים הצפויים.

 

שיטת החזר קרן שווה מחלקת את מרכיב הקרן שבהלוואה* לתשלומים חודשיים קבועים למשך כל תקופת ההלוואה. שיטת החזר זו מאופיינת בתשלומים ההולכים ופוחתים, משום שככל שהקרן קטנה כך גם הריבית השוטפת הנגזרת ממנה. בהלוואות צמודות למדד או לשער מט"ח ההפרשים יתווספו לסכום החזר ההלוואה.

 

לבקשת הלוואה
1,000,000 ומעל
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
1,000
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
2
16% ומעל
15%
13.5%
11.9%
10.5%
8.9%
7.5%
5.9%
4.5%
2.9%
1.5%
0%
9% ומעל
8.4%
7.5%
6.7%
5.8%
5%
4.1%
3.3%
2.5%
1.6%
0.8%
0%
11,000 ומעל
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1
לוח סילוקין
שיטת החזרה :
סכום הלוואה :
תקופה (בחודשים) :
ריבית שנתית :
הצמדה למדד/מט"ח :