מידע כללי

תזרים הכנסות והוצאות

מהו דף "תזרים הכנסות והוצאות"?

דף "תזרים הכנסות והוצאות" מציג נתוני הכנסות והוצאות בחשבון בשנה החולפת, עפ"י חודש או רבעון.  

  • הנתונים מוצגים עבור חשבונות עו"ש בשקלים ועו"ש מט"ח. 

  • ניתן לשמור את הנתונים בקובץ אקסל.

  • השירות ניתן בשפה העברית בלבד. 

לתשומת לבכם: הצגת הנתונים הינה בהתאם לתאריך ביצוע הפעולה ולא לפי יום ערך. 

 

מהם מרכיבי טבלת תזרים הכנסות והוצאות?

מרכיבי טבלת תזרים הכנסות והוצאות
סוג ההכנסה מרכיבים עיקריים
הכנסות הכנסה קבועה של משכורת וביטוח לאומי
משכורת הכנסות משכורת זיכוי רווחים (תקופתיים וחד פעמיים) מפיקדון, פנסיה, רנטה
הכנסות שוברי כ.אשראי זיכויים מחברות האשראי- ויזה, דיינרס, מסטרכרד
הכנסות מזומן, שיק, העברות הפקדות-שיק/מזומן, העברות לחשבון
הכנסות משתנות אחרות החזרי מס, זיכויי עמלה, ביטול חיוב עפ"י הרשאה, זיכויים מחברות כרטיסי אשראי אחרות, זיכויים בגין ניכיונות כרטיסי אשראי, זיכוי בגין הלוואות, זיכויים אחרים שלא הוגדרו באופן ספציפי

 

 

טבלת תזרים הוצאות

 

סוג ההוצאה מרכיבים עיקריים

הוצאות עמלות, מס, ריבית

גביית מס, עמלות, חיוב מס בפירעון פיקדון וכד'

הוצאות חיוב על פי הרשאה

תוכנית חיסכון, חיובים עבור מוסדות כגון: חשמל, בזק וכד'

הוצאות כרטיסי אשראי

חיובים בכרטיסי אשראי- ויזה, דיינרס

הוצאות מזומן, שיק, העברות

משיכה מכספומט, משיכה בשיק החזרת שיק, ביטול זיכוי העברה, משיכת מזומן בדלפק

הוצאות משתנות אחרות

החזר הלוואות, חיובים שלא הוגדרו באופן ספציפי

 

עודף / גירעון

הקיזוז שבין סה"כ ההכנסות לסה"כ ההוצאות לתקופה הרלוואנטית.
גרעון יוצג בצבע אדום בתוספת הסימן "_".

 

הטבלה כוללת 6 עמודות קבועות לפי הפירוט הבא:

  • חודש אחרון.

  • נתונים מצטברים מתחילת השנה.

  • ממוצע חודשי לרבעון- ממוצע חודשי ב-4 הרבעונים האחרונים(4 עמודות).

 

הנתונים מוצגים עבור חודשים ורבעונים שלמים בלבד

דוגמה:
לדף במהלך חודש פברואר 2011 יתקבלו הנתונים עבור התקופות הבאות:

  • חודש ינואר 2011
  • מצטבר מתחילת 2011 ועד לסוף החודש הקודם למועד בקשת הנתונים
  • ממוצע לחודש ברבעונים: 10-12/10, 7-9/10, 4-6/10 , 1-3/10