מידע כללי

תעריפי עמלות מס"ב

תעריפי עמלות מס"ב

להלן תעריפי עמלות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ)

עפ"י הוראת הרשות להגבלים עסקיים. 
להלן פירוט תעריפי עמלות שמשלם הבנק למרכז סליקה בנקאי  בע"מ (מס"ב).

 

תעריפי עמלות מרכז סליקה בנקאי בע"מ
תיאור הפעולה תעריף

הצגת קובץ זיכויים

14 ₪
הצגת קובץ חיובים 5.6 ₪
הצגת תנועות זיכויים 0.0126 ₪
הצגת תנועות חיובים 0.0126 ₪
הצגת תנועות החזרת חיובים 0.23 ₪ להחזרה

טיפול בבקשות לפתיחת הרשאות

0.12 ₪