מידע כללי

תעריפון ללקוח עסק גדול

 לנוחותכם, תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים

 

תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים
פרקי התעריפונים הקבצים
פרק 1: חשבונות עו"ש - פעילות ושירותים נוספים  פורמט PDF  פורמט אקסל נגיש
פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות  פורמט PDF  פורמט אקסל נגיש
פרק 4: ניירות ערך  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 5: מטבע חוץ  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 6: כרטיסי חיוב  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 7: סחר חוץ - יבוא  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 7: סחר חוץ - יצוא  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 8: עסקאות עתידיות, אופציות וכו'  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 9: יהלומים  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 10: מחירי שיקים מסחריים  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש
פרק 11: הוצאות צד שלישי  פורמט PDF פורמט אקסל נגיש

 

לנוחותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן

 תעריפון מאוגד מלא

 תעריפון מאוגד מלא - פורמט נגיש