מידע כללי

תעריפון ללקוח עסקי גדול

תעריפון ללקוח עסק גדול - נכון לנובמבר 2016

לנוחותכם, תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים

 

תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים
פרקי התעריפונים הקבצים
פרק 1: חשבונות עו"ש - פעילות ושירותים נוספים  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 4: ניירות ערך  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 5: מטבע חוץ  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 6: כרטיסי חיוב  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 7: סחר חוץ - יבוא  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 7: סחר חוץ - יצוא  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 8: עסקאות עתידיות, אופציות וכו'  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 9: יהלומים  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 10: מחירי שיקים מסחריים  פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 11: הוצאות צד שלישי  פורמט PDF פורמט אקסל

 

לנוחותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן

 תעריפון מאוגד מלא

 תעריפון מאוגד מלא