קבוצת דיסקונט

חברות בנות

פעילות פיננסית כוללת בארץ ובעולם

קבוצת דיסקונט מציעה ללקוחותיה שירותים בנקאיים מקיפים הן בארץ והן בחו"ל, בכל תחומי הפעילות הפיננסית. הפעילות בישראל מתמקדת בתחום כרטיסי האשראי באמצעות חברת כאל, תחום ההשקעות באמצעות חברת דיסקונט קפיטל וניהול תיקים באמצעות חברת תפנית.

הפעילות הבינלאומית מתמקדת בפעילות עסקית ובמתן שירותי בנקאות פרטית, ומתבצעת בעיקר באמצעות חברת הבת IDBNY.

 

למבנה האחזקות של קבוצת דיסקונט לחצו כאן

 

להלן פרטים נוספים על חברות הבנק העיקריות של דיסקונט:

 

פעילות בישראל:

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל דיסקונט הינו מהבנקים הותיקים בארץ וקיים מזה כ-103 שנה. מאז שנת 1993 הבנק הינו בבעלות מלאה של בנק דיסקונט. הבנק הינו בנק מסחרי הפועל באמצעות כ-70 סניפים בכל רחבי הארץ, בערים ובעיקר בישובי הפריפריה. לבנק ריכוז סניפים במגזרי יעד - המגזר הערבי והמגזר החרדי.
הבנק מתמחה, בין השאר, בעסקים קטנים, במשקי בית ומשכנתאות, בפעילות מסחרית לעסקים בינוניים וקטנים לרבות מתן מימון במסגרת קרנות בערבות המדינה ורשויות מקומיות.

לאתר בנק מרכנתיל דיסקונט לחצו כאן 

 

חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל)

הבנק מחזיק בחברת "כרטיסי אשראי לישראל בע"מ" – כ.א.ל (71.8%) המחזיקה בדיינרס קלאב ישראל בע"מ (100%) שמנפיקות ומשווקות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, דיינרס ומאסטר כארד, לשימוש בארץ ובחו"ל. החברה מעניקה מגוון רחב של שירותי הנפקה, סליקה ופתרונות תשלום ללמעלה משני מיליון כרטיסי אשראי ולעשרות אלפי בתי עסק בארץ.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019 הבנק החזיק 71.8% מזכויות ההון ו-79.0% מזכויות ההצבעה בכאל. הבנק הבינלאומי הראשון החזיק במועד זה ביתר הזכויות בכאל. 

לאתר חברת כאל לחצו כאן 

 

דיסקונט קפיטל

החברה בשליטה מלאה של הבנק ועוסקת בתחום בנקאות להשקעות, השקעות ריאליות בקרנות השקעה פרטיות ובחברות, ובהשקעות ריאליות אחרות. כמו כן עוסקת החברה בתחום חיתום והנפקות באמצעות חברה בת.

לאתר דיסקונט קפיטל לחצו כאן 

 

תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ

החברה נוסדה בשנת 1987 והינה בבעלות מלאה של קבוצת בנק דיסקונט.

תפנית מתמחה בניהול תיקי השקעות בארץ ובעולם, למגוון רחב של לקוחות ובכללם לקוחות פרטיים: ישראלים ותושבי חוץ, חברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, חברות סמך ממשלתיות, עמותות ותאגידים רבים אחרים.

המשרד הראשי של החברה ממוקם במרכז עזריאלי, מגדל מרובע ת"א, קומה 28, דרך מנחם בגין 132, תל-אביב.

 

דיסקונט מנפיקים בע"מ 

החברה נוסדה בשנת 1974 והינה חברת איגרות חוב כמשמעותה בחוק החברות התשנ"ט - 1999.
עיסוקה של החברה מאז ייסודה הוא בהנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות עבור הבנק והפקדת תמורתן בבנק דיסקונט.

  • גד ברלב, מנכ"ל 076-8058477

לדוח השנתי לחצו כאן.

מידע נוסף על החברה ותעודות ההתחייבות שהנפיקה החברה ניתן למצוא באתר הבורסה לני"ע בכתובת maya.tase.co.il

 

פעילות בינלאומית

פעילות קבוצת בנק דיסקונט בחו"ל מתבצעת בעיקר באמצעות חברת הבת "דיסקונט בנקורפ אינק" המחזיקה בבנקים ובנציגויות באמריקה.

הפעילות הבינלאומית מתאפיינת בפעילות עסקית מסחרית ובנקאות פרטית.

 

Discount Bancorp.Inc

דיסקונט בנקורפ אינק. (להלן: "בנקורפ") הינה חברת בת בבעלות מלאה של הבנק. בנקורפ היא חברת החזקות בנקאיות שהתאגדה על פי חוקי מדינת דלאוור. בנקורפ מחזיקה במלוא הבעלות והשליטה ב-אי די בי ניו יורק

 

IDB New York – אי.די.בי. ניו יורק

חברת בת בבעלות מלאה של הבנק. אי.די.בי. ניו יורק הוא הגדול מבין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל ומפעיל כיום סניפים באזור ניו יורק, ניו ג'רזי, פלורידה וקליפורניה. 

לאתר אי.די.בי. ניו יורק לחצו כאן 

 

נציגות אי.די.בי ניו יורק בישראל:

מגדל אלרוב, רח' שד"ל 3, תל אביב
שם הנציג: שימי ברזני

 

IDB New York representative in Israel: