מידע כללי

אודות חוק איסור הלבנת הון

מהו חוק איסור הלבנת הון?

ראשיתו של חוק איסור הלבנת הון בתאריך 17 באוגוסט 2000, זאת כחלק מהמלחמה בהלבנת הון ומניעת פעולות, שמקורן בפעילות עבריינית. הצו לאיסור הלבנת הון, החל על התאגידים הבנקאיים, פורסם בינואר 2001 ונכנס לתוקפו בתאריך 17 בפברואר 2002.

 

מהי הלבנת הון ומדוע נלחמים בה?

ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.
הרשויות הנלחמות בפשיעה בארצות רבות (ארצות הברית וקנדה, בריטניה, מדינות אירופה, אוסטרליה יפן ומדינות נוספות) הגיעו למסקנה כי חסימת האפשרות שעבריינים "ילבינו" ו"יטהרו" את כספם, היא אמצעי חשוב במאבק בארגוני טרור, בעבריינות סמים ובפשע המאורגן לסוגיו.
כדי להצליח בכך הסכימו המדינות כי נחוצים סטנדרטים בינלאומיים וחקיקה שיאפשרו שיתוף פעולה בין ממשלות, רשויות אכיפת חוק ומוסדות פיננסיים. ישראל הצטרפה באורח מלא למאבק, וזאת בהמשך לצעדים שננקטו על ידי הבנקים ביוזמת בנק ישראל.

 

מה אומר החוק הישראלי - "חוק איסור הלבנת הון"?

עיקרו של החוק קובע איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה פלילית, במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעליו. מי שעושה פעולה של הלבנת הון עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים שנקבעו בחוק.
בחוק קיימת רשימת עבירות ובכללן:

רשימת העבירות לעניין איסור הלבנת הון

  • סחר סמים

  • סחר בלתי חוקי בנשק

  • עבירות מרמה

  • עבירות זנות

  • עבירות הימורים

  • עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים ועוד

  • מספר עבירות מס חמורות, בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בתוספת הראשונה בחוק

כדי להלחם בניסיונות הלבנת הון באמצעות המערכת הפיננסית, החוק מחייב נותני שירותים פיננסיים והבנקים בכלל זה, לקבל ולאמת פרטי זיהוי ממי שמבקש לפתוח חשבון בנק, או לבצע עסקות באמצעות הבנק, ומחייב את הבנקים לדווח על עסקות מסוימות אל מאגר המידע ברשות לאיסור הלבנת הון שהוקמה למטרה זו במשרד המשפטים.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר בנק ישראל  ובאתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

המידע הנמסר כאן הוא לצורכי הסברה בלבד ואין להסתמך עליו לצורך קביעת חובות וזכויות משפטיות