ערוצי התקשרות

משוב דיסקונט לשירותכם

כל השירותים במשוב דיסקונט

"משוב דיסקונט" הינו ערוץ בנקאי מהיר ומיידי המאפשר ללקוחות קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון באופן עצמאי, בביטחון ובפרטיות, גם בשעות שבהן הסניף סגור.
עמדות המשוב פרוסות בכל סניפי דיסקונט ומרכנתיל בכל רחבי הארץ ונותנות שירות ללקוחות שני הבנקים.
השימוש במשוב חוסך עמלות והממשק פשוט וקל לתפעול.

 

שירות נגיש במשוב

במשוב בוצעו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, לרבות: אפשרות לקבלת הוראות הפעלה בחיווי קולי בחיבור אוזניות, שליטה מלאה במסך באמצעות מקלדת בעלת מקשים מישושיים, הגדלת פונטים, שימוש בשפה פשוטה, בחירת צבעים בעלי ניגוד חזותי, הוספת איורים ועוד.

 

אילו פעולות ומידע ניתן לקבל במשובי דיסקונט?

פעולות ומידע הניתנים במשובי דיסקונט

תחום

שם השירות

עובר ושב

 • תנועות אחרונות
 • דפי חשבון קודמים
 • הזמנת פנקסי שיקים, טיפול ומעקב אחר שיקים
 • הפקדת שיקים
 • הפקדת שיקים לצד ג'
 • ביצוע העברות
 • תשלום חשבונות (בזק, חשמל וכו' עד 5,000 ש"ח)
 • הוראות קבע
 • הרשאות לחיוב חשבון
 • יתרות סוף שנה

סיסמאות

 • החלפת סיסמת לכניסה לאינטרנט
 • אחזור קוד מזהה
 • החלפת בנקוד לכניסה לטלבנק

מספר IBAN לחשבון

 • מספר IBAN לחשבון מט"י
 • מספר IBAN לחשבון מט"ח

עמלות

 • חודש אחרון
 • 3 חודשים אחרונים
 • 6 חודשים אחרונים
 • 12 חודשים אחרונים
 • בחירה לפי תקופה
 • חיובי עמלות רישום פעולה
 • פירוט תעריפון העמלות בבנק

ריביות

 • ריביות לרבעון בחשבון
 • ריבית הפריים

כרטיסי אשראי

 • פירוט עסקות קודמות לפי חודש חיוב
 • ריכוז חיובים קודמים בחשבון/לפי כרטיס
 • פירוט עסקות לחיוב קרוב
 • ריכוז חיובים עתידיים בחשבון/לפי כרטיס
 • פירוט עסקות לחיוב קרוב – כ.א.ל מנפיק

פקדונות שקליים

 • ביצוע הפקדה לפקדונות שקליים
 • הפסקת חידוש/משיכה ביום החידוש
 • ביטול פעולה בפקדונות שקליים
 • פירוט פקדונות מיוחדים/מובנים
 • אישור מס לפקדונות וני"ע
 • שעורי ריבית בפקדונות שקליים
 • פירוט פקדונות שקליים
 • ריכוז תיק השקעות

תוכניות חיסכון

 • פירוט תוכניות חיסכון
 • תוכניות חיסכון פתוחות להפקדות/הגדלות
 • תמצית חשבון חיסכון

קופ"ג, קה"ל וביטוח

 • ריכוז מוצרים פנסיוניים
 • פירוט תוכניות ביטוח

מטבע חוץ

 • תנועות אחרונות במט"ח
 • פירוט פקדונות מט"ח
 • שערים יציגים למטבע חוץ

הלוואות ומשכנתאות

 • קבלת הלוואה מיידית
 • קבלת הלוואה לעובדי מדינה
 • תנאי הלוואות
 • הלוואות שהסתיימו
 • פירוט משכנתאות
 • פירוט הלוואות וניכיונות

ניירות ערך

 • יתרות ני"ע סחירים
 • יתרות ני"ע בלתי סחירים
 • יתרות ני"ע מעוף
 • תנועות בני"ע ל- 12 חודשים אחרונים
 • תנועות ליום מסחר אחרון
 • אישור מס לני"ע ופקדונות

מדדי מחירים

 • מדד המחירים לצרכן
 • מדד תשומות הבניה
 • מדד מחירי דירות בבעלות דיירים
 • מדד מחירי התשומות בסלילה
 • מדד מחירי התשומות בבנייה בעיקור שעות קיץ
 • מדד מחירי תפוקות התעשייה ללא דלקים
 • מדד מחירי תפוקות תעשייה
 

מעוניינים במידע נוסף?

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

 

test
test2
לקוח של הבנק? *