ערוצים ודיגיטל

עמדות משוב דיסקונט

כל השירותים במשוב דיסקונט

עמדות משוב דיסקונט מספקות שירות בנקאי מהיר ומיידי המאפשר ללקוחות קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון באופן עצמאי, בביטחון ובפרטיות, גם בשעות שבהן הסניף סגור.
עמדות המשוב פרוסות בכל סניפי דיסקונט ומרכנתיל בכל רחבי הארץ ונותנות שירות ללקוחות דיסקונט ומרכנתיל.
השימוש במשוב חוסך עמלות והממשק פשוט וקל לתפעול.

 

שירות נגיש 

במשוב בוצעו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, לרבות: אפשרות לקבלת הוראות הפעלה בחיווי קולי בחיבור אוזניות, שליטה מלאה במסך באמצעות מקלדת בעלת מקשים מישושיים, הגדלת פונטים, שימוש בשפה פשוטה, בחירת צבעים בעלי ניגוד חזותי, הוספת איורים ועוד.

 

אילו פעולות ומידע ניתן לקבל במשובי דיסקונט?

פעולות ומידע הניתנים במשובי דיסקונט

תחום

שם השירות

עובר ושב

 • תנועות אחרונות
 • דפי חשבון קודמים
 • הזמנת פנקסי שיקים, טיפול ומעקב אחר שיקים
 • הפקדת שיקים
 • הפקדת שיקים לצד ג'
 • ביצוע העברות
 • תשלום חשבונות (בזק, חשמל וכו' עד 5,000 ש"ח)
 • הוראות קבע
 • הרשאות לחיוב חשבון
 • יתרות סוף שנה

מספר IBAN לחשבון

 • מספר IBAN לחשבון מט"י
 • מספר IBAN לחשבון מט"ח

עמלות

 • חודש אחרון
 • 3 חודשים אחרונים
 • 6 חודשים אחרונים
 • 12 חודשים אחרונים
 • בחירה לפי תקופה
 • חיובי עמלות רישום פעולה
 • פירוט תעריפון העמלות בבנק
 • עמלות לקבוצת אוכלוסיה

ריביות

 • ריביות לרבעון בחשבון
 • ריבית הפריים
 • ריבית על יתרת זכות
 • ריבית תעריפית בפיקדונות
 • שיעורי ריבית חשבונות עו"ש

כרטיסי אשראי

 • פירוט עסקות קודמות לפי חודש חיוב
 • ריכוז חיובים קודמים בחשבון/לפי כרטיס
 • פירוט עסקות לחיוב קרוב
 • ריכוז חיובים עתידיים בחשבון/לפי כרטיס
 • פירוט עסקות לחיוב קרוב – כ.א.ל מנפיק

פקדונות שקליים

 • ביצוע הפקדה לפקדונות שקליים
 • הפסקת חידוש/משיכה ביום החידוש
 • ביטול פעולה בפקדונות שקליים
 • פירוט פקדונות מיוחדים/מובנים
 • אישור מס לפקדונות וני"ע
 • שעורי ריבית בפקדונות שקליים
 • פירוט פקדונות שקליים
 • ריכוז תיק השקעות

תוכניות חיסכון

 • פירוט תוכניות חיסכון
 • תוכניות חיסכון פתוחות להפקדות/הגדלות
 • תמצית חשבון חיסכון

קופ"ג, קה"ל וביטוח

 • ריכוז מוצרים פנסיוניים
 • פירוט תוכניות ביטוח

מטבע חוץ

 • תנועות אחרונות במט"ח
 • פירוט פקדונות מט"ח
 • שערים יציגים למטבע חוץ
 • שיעורי ריבית חובה על משיכת יתר
 • חשבונות עו"ש מט"ח לבעלי מסגרת אשראי
 • טבלת שיעורי ריבית לווים לשבירת פיקדון
 • ממוצע שיעורי לייבור חודשיים
 • שיעורי ריבית לתושב ישראל
 • שיעורי ריבית על פיקודונות פמ"ח פיצויים

הלוואות ומשכנתאות

 • תנאי הלוואות
 • הלוואות שהסתיימו
 • פירוט משכנתאות
 • פירוט הלוואות וניכיונות

ניירות ערך

 • יתרות ני"ע סחירים
 • יתרות ני"ע בלתי סחירים
 • יתרות ני"ע מעוף
 • תנועות בני"ע ל- 12 חודשים אחרונים
 • תנועות ליום מסחר אחרון
 • אישור מס לני"ע ופקדונות
 • מועדי מסחר בבורסה

מדדי מחירים

 • מדד המחירים לצרכן
 • מדד תשומות הבניה
 • מדד מחירי דירות בבעלות דיירים
 • מדד מחירי התשומות בסלילה
 • מדד מחירי התשומות בבנייה בעיקור שעות קיץ
 • מדד מחירי תפוקות התעשייה ללא דלקים
 • מדד מחירי תפוקות תעשייה