חיסכון והשקעות

פטור ניכוי מס במקור לתושבי חוץ

 

מה הם התנאים לקבלת הפטור?

בהתאם להוראות הדין בישראל, תושב חוץ המחזיק בחשבון בנק בישראל, נדרש לחתום על טופס הצהרה בדבר היותו תושב חוץ, כתנאי לקבלת פטור מניכוי מס במקור.  

 הצהרת הלקוח/ה על היותו/ה תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה

Foreign Residents' Declaration for purposes of the Income Tax Ordinance 

(Déclaration du client sur son statut de résident étranger (* concernant la loi de l'impôt sur le revenu 

 

 • מתי חותמים על הטופס לטובת קבלת פטור? 
  בעת פתיחת החשבון ואחת ל-3 שנים.

   
 • מתי נכנס החוק לתוקף? 
  החל מ-01/01/09 תושב חוץ שלא חתם על הטופס יחוייב במס על ריבית במטבע זר, רווחי הון ורווחים מסוימים בפיקדון ניירות ערך.  
   
 • בעל חשבון הכולל מספר שותפים? 
  בחשבון הרשום על שם מספר שותפים, כל שותף חייב לחתום על הצהרה בנפרד.
   
 • מה עושים עם הטופס? 
  ממלאים את הטופס חותמים ושולחים לסניף בדואר, בפקס או בכל אמצעי אחר  
   

מידע נוסף ניתן לקבל בסניף בו מתנהל החשבון. 

לחצו כאן לחיפוש הסניף הקרוב אליכם