חיסכון והשקעות

"חיסכון לכל ילד" - שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת על "חיסכון לכל ילד"

 

היכן בוחרים את תכנית החיסכון המבוקשת?

עליכם לבחור את תכנית החיסכון המבוקשת באתר הביטוח הלאומי

 

מה קורה במידה ולא בחרתי בתוכנית חיסכון לילד?

אם לא תבחרו בעצמכם תכנית באתר הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי יפתח את חשבון החיסכון בהתאם לגיל הילד:

אם גיל הילד הוא 0-15 יפתח הביטוח הלאומי את חשבון החיסכון לילדכם בקופת גמל כברירת מחדל.

במידה וגיל הילד הוא 15-18 יפתח הביטוח הלאומי את חשבון החיסכון לילדכם בחשבון הבנק אליו מופרשת קצבת הילדים במסלול ריבית צמודה לא קבועה ללא אפשרות חידוש כברירת מחדל.

 

מה קורה לתכנית החיסכון כאשר הילד מגיע לגיל 18?

מגיל 18 ועד 21 ניתן למשוך את כספי החיסכון באישור ההורים.

לשם כך יש למלא את טופס בקשה למשיכת כספים ולגשת לאחד מסניפי הבנק לשם ביצוע המשיכה. יש להקפיד על החתמת אחד ההורים (נדרש עד גיל 21) ועל צירוף המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס המשיכה.

במידה וכספי החיסכון לא ימשכו ניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בתוכנית ההמשך "חיסכון לכל ילד" באחד ממסלולי התכנית. חשוב לזכור! במידה ולא ימשכו כספי החיסכון עד גיל 21 יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף ע"ס 500 ₪.

בחירת מסלול ההמשך נעשית באמצעות פנייה לבנק.

במידה ולא תתקבל הוראה ולא ימשכו הכספים יופקדו כספי החיסכון בתנאי ריבית קבועה לא צמודה לתקופת הפקדה מתחדשת בת חודש .

לתשומת לבכם,

בגיל 18 מופסקת ההפקדה ע"י הביטוח הלאומי - סכום החיסכון בגילאי 18-21 הוא הסכום שנצבר עד גיל 18 במסגרת תכנית החיסכון.

 

האם אפשר לחסוך יותר ממה שהביטוח הלאומי יפקיד?

כן! באפשרותכם לבקש להוסיף לחיסכון 50 ₪ מדמי קצבת הילדים (ההפקדה לחיסכון אינה מגיעה מקצבה זו). כך תוכלו להכפיל את החיסכון של ילדכם לאורך השנים

את הגדלת החיסכון יש לבצע באתר הביטוח הלאומי.

 

כיצד יפתח חשבון החיסכון בדיסקונט?

הביטוח הלאומי יעביר אל הבנק את רשימת החוסכים והמסלולים שנבחרו, ואנו בדיסקונט נפתח עבורכם את חשבון החיסכוןבמידה והנכם לקוחות דיסקונט ישוייך חשבון החיסכון אל החשבון הראשי שלכם.

לאחר הקמת חשבון החיסכון נשלח אליכם בדואר את הסיסמה והקוד המזהה על מנת שתוכלו לצפות בחשבון החיסכון בדיסקונט@באינטרנט.

במידה ואתם לקוחות דיסקונט ומנויים לדיסקונט@באינטרנט, תוכלו לצפות בחשבון החיסכון באמצעות הסיסמה והקוד המזהה שיש ברשותכם וזאת באמצעות החלפה בין החשבונות השונים:

 

האם ניתן לנייד את חשבון החיסכון?

לא ניתן לנייד את חשבון החיסכון בין קופות הגמל לבנקים או בין הבנקים לקופות הגמל, ולא ניתן לנייד את חשבון החיסכון בין בנק לבנק. מידע נוסף ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי.

 

האם ניתן לעבור בין המסלולים בבנק?

במידה ובחרתם במסלול המאפשר מעבר ("תחנות יציאה") ניתן להעביר את הכסף למסלול השקעה אחר בהתאם למסלולים המוצעים בבנק בלבד.

 

מתי מקבלים מענקים לחיסכון?

עם הגיע ילדכם לגיל 18 יפקיד הביטוח הלאומי מענק בגובה 500 ₪ לחשבון החיסכון. מגיל 18 ועד גיל 21 משיכת כספי החיסכון תעשה אך ורק עם אישורכם.

עם הגיע ילדכם לגיל 21 יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בגובה 500 ₪ לחשבון החיסכון. בשלב זה כספי החיסכון יוכלו להימשך ללא אישורכם או שילדכם יוכל להמשיך ולחסוך.

נשמח להציע לכם ממגוון תכניות החיסכון שלנו.

 

מי משלם את דמי ניהול החשבון?

הביטוח הלאומי משלם את דמי הניהול עד הגיע ילדכם לגיל 21. לאחר מכן דמי הניהול יגבו מחשבון החוסך.

 

 

למידע נוסף על תכנית "חיסכון לכל ילד" ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר