קבוצת דיסקונט

אסטרטגיה

תכנית אסטרטגית לקבוצת דיסקונט 

קבוצת דיסקונט הינה קבוצה פיננסית מגוונת ויציבה אשר כוללת החזקות מהותיות ומרכזיות בישראל ובחו"ל. לבנק ולקבוצה בסיס לקוחות ותיק ונאמן, רשת סניפים בפריסה רחבה, שירות המבוסס על יחס אישי ועובדים מסורים ומקצועיים.

באוגוסט 2014 הושקה התכנית האסטרטגית של קבוצת דיסקונט. תכנית ברורה, עם דרך כיוון ומטרות, ומבוססת על ראיה מפוקחת של עוצמות הקבוצה והאתגרים העומדים בפניה. התכנית האסטרטגית, המתוכננת לשנים 2015-2019, מושתתת על ניתוח מעמיק ועבודת תכנון מפורטת שנערכה בבנק והיא מקיפה את כל תחומי הפעילות של קבוצת דיסקונט.

התכנית בנויה על שלושה נדבכים מרכזיים –

  1. התייעלות ופישוט תהליכים, כולל התאמות במבנה הארגוני, צמצום שטחי הנדל"ן ושיפור מתמיד של תהליכי עבודה
  2. צמיחה ממוקדת קמעונאות, בדגש על לקוחותינו
  3. הטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי, ממוקדת לקוח, מבוססת על ביצועיות ומצוינות ועל פיתוח וטיפוח ההון האנושי

אנו סמוכים ובטוחים כי התכנית האסטרטגית של קבוצת דיסקונט תחזק את מעמדה כקבוצה בנקאית מובילה בישראל, תוביל לשיפור מתמיד בתוצאות הקבוצה ותתרום לחיזוק הקשר עם לקוחותינו.

 

צמיחה ממוקדת לקוח

אנו בדיסקונט, שמנו לנגד עינינו את חווית השירות האישי, האנושי והמקצועי עבור כלל לקוחותינו. אנו מאמינים כי עלינו לשלב אנושיות עם מקצוענות, ולכך אנו מכוונים את הפעילות שלנו מדי יום.

לתפיסתנו, הובלת חוויות שירות אישית ואנושית טומנת בחובה היכרות של הלקוחות שלנו ובני משפחתם, צרכיהם הפיננסיים, המטרות שיש לנגד עיניהם, ומכאן - מתן כלים מיטביים כדי להגיע ליעדים שהגדירו לעצמם.

כחלק מתפיסה זו, השקנו ב-2013 את תכנית המשפחה של דיסקונט, מתוך הבנה שהמשפחה היא אחד מעמודי התווך של כל אחד מאיתנו ומתוך הכרה בכוחה הכלכלי. בחרנו לשים את המשפחה בליבת העשייה העסקית במטרה להיות הבנק הטוב ביותר עבור משפחות בישראל.