קבוצת דיסקונט

מדיניות, ערכים וחזון

אחריות חברתית

מתוך הקהילה ולמען הקהילה

 

אנחנו בדיסקונט מאמינים שאין תהילה ללא קהילה. כבנק שהחל את דרכו מתוך מטרה להעניק שירותים בנקאיים לעולים מסלוניקי שהתיישבו במרכז ודרום תל-אביב בשנות השלושים של המאה הקודמת, אנו רואים תמיד לנגד עיניו את הקהילה שבתוכה ולמענה אנו פועלים. לפיכך נמצא בנק דיסקונט בין התאגידים המובילים בישראל בתחום האחריות התאגידית, החברתית והסביבתית (בדירוג של חברת "מעלה", קבוצת פלטינה פלוס) והשנה אף פרסם הבנק דו"ח חברתי על-פי עקרונות ה GRI.

 

המחויבות לקהילה, על פי תפישת דיסקונט, היא חלק ממחויבות עסקית, חברתית ותרבותית ולמען עמידה במחויבות זו, פועל הבנק באמצעות פרויקט "למען" כדי לגייס תרומות וחסויות לצרכים אלה ולעודד את עובדי הבנק להתנדב למענם. בשנים האחרונות ממקד הבנק את מרב המאמצים בפעילות למען רווחתם של ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה, עם דגש חזק על תחומי החינוך וההשכלה.