רוח דיסקונט

החזון שלנו:

נשאף להיות הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו, 

המאפשר צמיחה ואיתנות פיננסית לאורך זמן,

באמצעות בנקאות מותאמת, מקצועית והוגנת.

 

אנחנו בדיסקונט מאמינים

שעלינו לגרום ללקוחות שלנו לבחור בנו בכל יום מחדש. 

אנחנו מבינים כי לשם כך עלינו לייצר ערך מוסף ולעצב את חוויית הלקוחות שלנו בכל נקודת מפגש עם הבנק.

 

יש בנו להט לתת שירות ומחויבות לעשות זאת בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, מתוך רצון כן ואמיתי לפעול לטובת לקוחותינו.

 

חשוב לנו להשיא ערך לאורך זמן לכל מחזיקי העניין שלנו.

אנו נוהגים בלקוחות, בעמיתים, בשותפים ובספקים כפי שהיינו רוצים שינהגו בנו: בהגינות וביושרה, באכפתיות ובכבוד.

 

כארגון פיננסי אנחנו מחויבים לפעול בהתמדה כדי לזכות באמון הציבור. מעבר לציות לכל חוק ונוהל מחייב, כל מעשה ופעולה שלנו נעשים בשקיפות ובהוגנות לשם מימוש מחויבותו של הבנק לייצר ולעודד צמיחה כלכלית וחברתית.

 

חשוב לנו להיות גאים במקום עבודתנו ולכן אנו מעודדים סביבת עבודה מאתגרת, תומכת ונעימה. אנחנו מאמינים באנשים העובדים איתנו ומשקיעים בהעצמתם. 

 

כולנו יחד, הנהלת הבנק, המנהלים והעובדים, מחויבים להמשיך ולקדם את תנופת השינוי בבנק, כשלנגד עיננו המשך צמיחתה והצלחתה של קבוצת דיסקונט, גם בעתיד.

 

הערכים שלנו: