קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים דיסקונט למשכנתאות

מצ"ב פירוט הדוחות הכספיים של בנק דיסקונט למשכנתאות, טרם מיזוגו עם בנק דיסקונט לישראל

פירוט הדוחות הכספיים של בנק דיסקונט למשכנתאות, טרם מיזוגו עם בנק דיסקונט לישראל
שנה קובץ PDF קובץ אקסל
2012 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2012 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל
2011 - דו"ח שנתי  קובץ PDF  קובץ אקסל
2011 - רבעון 3  קובץ PDF  קובץ אקסל
2011 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2011 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל
2010 - דו"ח שנתי  קובץ PDF  קובץ אקסל
2010 - רבעון 3  קובץ PDF  קובץ אקסל
2010 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2010 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל
2009 - דו"ח שנתי  קובץ PDF  קובץ אקסל
2009 - רבעון 3  קובץ PDF  קובץ אקסל
2009 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2009 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל
2008 - דו"ח שנתי  קובץ PDF  קובץ אקסל
2008 - רבעון 3  קובץ PDF  קובץ אקסל
2008 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2008 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל
2007 - דו"ח שנתי  קובץ PDF  קובץ אקסל
2007 - רבעון 3  קובץ PDF  קובץ אקסל
2007 - רבעון 2  קובץ PDF  קובץ אקסל
2007 - רבעון 1  קובץ PDF  קובץ אקסל