מידע כללי

דרישות מערכת

מה הן דרישות המינימום לכניסה לדיסקונט@באינטרנט?

הטבלה הבאה מציגה את דרישות המינימום לצורך כניסה לדיסקונט@באינטרנט לעומת נתוני המחשב בו הנכם משתמשים.

רכיב מצב קיים דרישות האתר מצב
IP Adress 44.197.101.251