חיסכון והשקעות

סקירות של הכלכלנית הראשית

סקירות אחרונות באתר

כאן ניתן להתעדכן בסקירות ובתחזיות העדכניות ביותר בנושאים הכלכליים החמים בנושאי כלכלת ישראל והכלכלה הגלובאלית. הסקירות נכתבות על ידי בכירי מחלקת מאקרו כלכלה של הבנק.

סקירה כלכלית שבועית 12.02-19.02.17 

 

16.02.17 - זינוק חריג ביבוא כלי רכב - תרומה משמעותית לצמיחת המשק

 • מהאומדן הראשון לצמיחה ברבעון הרביעי של 2016, עולה כי התוצר צמח בקצב מהיר מאוד של 6.2%.
 • היצוא רשם צמיחה מרשימה, והזינוק החד ביבוא כלי רכב תרם באופן משמעותי לצמיחה. מנגד, נרשמה האטה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית השוטפת.
 • לאור הצמיחה המהירה ברבעון הרביעי, ועדכון כלפי מעלה של הרבעונים הקודמים, קצב הצמיחה בשנת 2016 עודכן ל-4%. לנוכח המרכיב הגבוה של מיסוי כלי רכב, אנו אומדים תרומת רכיב זה  לצמיחה ב-2016, בכ-0.7%. להערכתנו, צפויה התמתנות בצמיחת המשק ב-2017.

 לסקירה המלאה לחצו כאן

 

16.02.17 - תגובה למדד ינואר

 • מדד ינואר ירד ב-0.2%, בדומה לציפיות. המדד הושפע במידה ניכרת מירידה חדה בסעיף ההלבשה וההנעלה אשר תרם 0.3%- למדד. מנגד, מחירי המזון הפתיעו ועלו ב-0.5%, לעומת צפי לאי שינוי. קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עבר לטריטוריה חיובית לראשונה מאז יולי 2014, ועומד על 0.1%.
 • במסגרת עדכון משקולות המדד, משקלו האפקטיבי של סעיף הדיור ירד מ-26.3% ל-25.1% במשקולות החדשים. לעדכון משקולות הסעיפים (ולשינויים מתודולוגיים נוספים שבוצעו) לא צפויה השפעה מהותית על האינפלציה הצפויה.
 • מדד מחירי הדירות מצביע על ירידה של 1.2% במחירי הדירות, אך נציין כי נתוני החודש האחרון נוטים להתעדכן באופן משמעותי, ובכל מקרה ירידה חד פעמית במחירי הדירות, לאחר רצף עליות משמעותי, אינה מעידה בשום אופן  על היפוך המגמה. אנו מוסיפים להעריך כי מחירי הדירות יעלו בתקופה הקרובה בקצב הולך ופוחת.

 לסקירה המלאה לחצו כאן

 

07.02.17 - הנדל"ן המניב ממשקפת המאקרו

 • ענף הנדל"ן המניב בישראל המשיך ליהנות מרוח גבית חזקה גם ב-2016, כאשר החברות המרכזיות בענף ממשיכות לדווח על גידול בשטחי מסחר ומשרדים, אחוזי תפוסה גבוהים ויציבות בדמי השכירות. במבט מלמעלה, אנו למדים, כי הסביבה המאקרו כלכלית תורמות לצמיחת הענף, כאשר האצה בצריכה הפרטית תומכת בביקוש לשטחי מסחר, וצמיחת הפעילות בענף ההיי-טק תומכת בביקוש למשרדים. 
 • סביבת הריבית הנמוכה וזמינות האשראי העסקי מוזילים את עלויות המימון של היזמים, מעודדים פרויקטים חדשים (צד ההיצע) ותומכים בביקוש לשטחי נדל"ן. כמו כן, האינטרס של העיריות לקדם פרויקטים מסחריים מוביל לשותפויות עסקיות ולזירוז תהליכים בירוקרטיים.
 • בראיה קדימה, אנו למדים שהסביבה המאקרו כלכלית צפויה להמשיך ולתמוך בצמיחת הענף, עם צמיחה פרטית איתנה, שוק עבודה חזק, עלייה מתונה בלבד בעלויות המימון ו"התבגרות" של תעשיית ההיי-טק המקומית. התאמות, שכבר ניכרות בשטח, בין הביקוש להיצע בכל אחד מהמגזרים (מסחרי ומשרדים), צפויות לשמר את יציבות המחירים ושיעורי התפוסה.

 לסקירה המלאה לחצו כאן

 

02.02.17 - הפד לא מפתיע

 • הפד השאיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי וממתין למידע נוסף על המדיניות הכלכלית של טראמפ.
 • אנו ממשיכים להעריך כי הפד יעלה ריבית פעמיים במהלך 2017.
 • להערכתנו, הריבית בישראל לא תעלה במהלך השנה הקרובה.

 לסקירה המלאה לחצו כאן
 

 

 

הרשמה לקבלת סקירות כלכלה ושוק ההון בדוא"ל