חיסכון והשקעות

הסכמי תכנית "חיסכון לכל ילד"

כאן תוכלו לקבל את הסכמי תכנית "חיסכון לכל ילד"

הסכמי תכנית החיסכון
תאריכי תקופת הסכם החיסכון קובץ ההסכם
החל מה-01.01.2017 ועד בכלל  לחצו כאן