27/06

ביום ג', 28.6, השירות במוקד הטלפוני ובהתכתבות עם בנקאי באפליקציה יסתיים בשעה 17:00. נחזור לפעילות ביום ד', 29.6, בשעה 8:00.