הפקדת שיקים מבית העסק

הפקדת שיקים מבית העסק

מהות השירות

מאפשר קליטה ממוכנת של שיקים באמצעות קורא שיקים ושידור ההפקדה בתקשורת לבנק. קורא השיקים ישולב בתוכנת הנהלת החשבונות של העסק ויאפשר לך לבצע הפקדות ממוחשבות לבנק במהירות וביעילות.

ביצוע הפקדות שיקים באמצעות שירות זה מזכה בעמלות מופחתות באופן משמעותי על כל הפקדה. שיקים מזומנים יופקדו על בסיס תמונות השיקים , ללא צורך בהבאת השיקים פיזית , בכפוף לכללי הבנק.

יכולות השירות

 • הפקדת שיקים מזומנים
 • הפקדת שיקים דחויים

יתרונות השירות

 • חיסכון בעמלות הפקדה
 • המכשיר וממשקי תוכנה נדרשים מסופקים ע"י הבנק ללא עלות
 • הפקדה ישירות מתוכנת הנהלת החשבונות שלך
 • חיסכון בהקלדת השיקים בתהליך יצירת הקבלות
 • בקרה ממוחשבת מקיפה של תהליך ההפקדה
 • אין צורך להמתין בתור בסניף
 • שמירת ההיסטוריה של ההפקדות
 • אין צורך להביא את השיקים המוזמנים פיזית (כפוף לתנאי הבנק)

תוכנת הפקדה

לקוחות שברשותם תוכנות פיננסיות כדוגמת: חשבשבת, אלמוג פיננסית, קו מערכות, אינטגרל, יכולים להשתמש בתוכנה שברשותם לצורך שידור ההפקדה לבנק.

לקוחות שאין ברשותם תכנה ליצירת הפקדה ממוחשבת לבנק דיסקונט, תסופק ע"י הבנק תכנה ייעודית – תוכנת קש"ב.

למי מתאים?

מתאים ללקוחות המפקידים מעל 10 שיקים בהפקדה אחת. המכשיר מושאל חינם ללקוחות המפקידים מעל 200 שיקים בחודש.

אופן שידור ההפקדה לבנק

תהליך ההפקדה בקש"ב הוא קל ונח, יש להעביר את השיקים בקורא השיקים והפרטים יקלטו במחשב בית העסק. פרטי השיקים יקלטו באופן מדויק וללא טעויות וישודרו לבנק באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ) ייעודית שהוקצתה לרשותך.

ההתחברות לתיבת הדואר מתבצעת על גבי תשתית האינטרנט.

תקציר אבטחת מידע

הצטרפות לשירות

יש להדפיס ולחתום על טפסי הרישום לתיבת דואר מאובטחת (תד"מ) וההצטרפות לשירות.

 • טפסים עבור תאגידים, חברות, אגודות שיתופיות ועמותות 17-042 99-474
 • טפסים עבור לקוחות פרטיים ושותפיות 99-474 17-035
  פנו אל הסניף בו מתנהל חשבונכם בצירוף הטפסים החתומים ובקשו להצטרף לשירות. לאחר ההצטרפות, יתואם לך מועד להתקנת התוכנה בבית העסק.

הורדת התוכנה

הורדת את תוכנת השידור לבנק (תד"מ)

לקוחות שברשותם אחת מהתוכנות הבאות: חשבשבת, אלמוג פיננסית, קו מערכות, אינטגרל, יכולים להמשיך להשתמש בתוכנות הללו ואינם נדרשים להוריד את התוכנה של הבנק (קש"ב- דיסקונט) אלא רק את תוכנת השידור לבנק (תד"מ).

תפעול השירות

הגדר את נתוני החברה ופרטי ההתחברות לבנק

תפעול שוטף

שאלות ותשובות

לקבלת פרטים נוספים או תמיכה טכנית ותפעולית ניתן לפנות למוקד היחידה לתמיכה בלקוחות ממוחשבים בטל' 076-8056161 או בכתובת Telem@discountbank.co.il

קש"ב

הורדת תוכנת קש"ב ( להלן: "התוכנה") מאתר הבנק, למחשבו האישי של המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד.

התוכנה עומדת לרשות המשתמש באתר הבנק לצורך הורדתה כמו שהיא AS IS נכון למועד הורדת התוכנה.

הבנק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש ו\או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים מכל מין וסוג. בין אם הם ישירים ובין אם הם עקיפים, בין אם הם צפויים ובין אם הם בלתי צפויים, לרבות אך מבלי למעט נזקים בגין אובדן מידע או שחזור תוכנה או מידע, זמן השבתה או אובדן רווחים או הכנסה, שיגרמו או שעלולים להיגרם מחמת כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם התוכנה והורדתה באמצעות אתר הבנק.

על המשתמש מוטלת האחריות לדאוג לכך שוירוסים או כל גורם אחר העלול לגרום נזק למחשבו האישי לא יחדרו למחשבו האישי של המשתמש ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

מודגש בזאת, כי לבנק אין כל אחריות בכל הקשור בתוכנה, ובכלל זה, לטיב התוכנה, איכותה רמתה ותוכנה לרבות המלל בו נעשה שימוש בתוכנה, נכונות המידע המתועד בתוכנה, דיוקו והתאמתו להוראות כל דין.

מובהר ומודגש במפורש, כי אין בהורדת התוכנה, על ידי המשתמש, מאתר הבנק למחשבו האישי משום רכישתו את זכויות הבעלות בתוכנה.