סביבה, חברה וממשל (ESG)

לדיסקונט מחוייבות עמוקה לנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG). הבנק פועל לשקיפות והרחבת הפעילות בתחומי האחריות התאגידית, תוך הבטחה להמשך עשייה מול מחזיקי העניין שלו בהוגנות ובהגינות.

deposits-oval