תנאי שימוש

תנאי שימוש

מידע ושירותים באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק").
תנאי שימוש אלה קובעים מה מותר ומה אסור בעת השימוש באתר, ומגדירים את אחריות הבנק למידע המצוי בו.
השימוש באתר כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם, לכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לגברים ולנשים כאחד.
חלק מהמידע באתר נמסר בכתב, חלקו בתמונות ובאמצעי המחשה אחרים וחלקו באמצעות כלי-עזר כדוגמת מחשבונים ("המידע") תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים באתר.

שירותי הבנק ומוצריו אינם מכוונים ואינם מוצעים במקום בו מתן שירותים ו/או מוצרים כאלה אסור לפי מקום מושבו/אזרחותו או הימצאו של הלקוח.

Services and products are neither intended nor offered where provision of such services or products is precluded due to client's residence and/or citizenship and/or location.

המידע באתר נועד לסייע לך בבירורים ראשוניים

מסיבה זו הוא אינו מקיף או ממצה ואינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים הרשמיים של הבנק.
בנוסף, המידע באתר מעודכן לעת פרסומו הראשוני ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום הראשוני עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר.
המידע אינו מהווה אפוא חלק מהפרסומים הרשמיים המחייבים את הבנק וממסמכי הבנק, ואיננו תחליף להם.
במקרה של סתירה בינם לבין המידע, יגברו הפרסומים ומסמכי הבנק על המידע המתפרסם באתר.

אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה בדוק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת. במקרים אלה, יקבע רק האמור בפרסומיו הרשמיים של הבנק ובמסמכי הבנק.

המידע מוצע באתר כפי שהוא (As Is). הוא אינו מיועד להתאים לצרכיו, ליכולותיו ולמטרותיו של כל אדם ואדם.

אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי הבנק ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח.
ייעוץ אישי מחייב להכיר את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. היכרות כזו היא בלתי אפשרית באמצעות האתר.
אין הבנק אחראי באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.

המחשבונים באתר מיועדים לסייע לך ככלי עזר בתכנון ההלוואות שאתה מבקש לקבל. אין להסתמך עליהם בלא בדיקה נפרדת של אמצעיך ומטרותיך. בבדיקה כזו תוכל להיעזר בפקידי הבנק, שישמחו לעמוד לרשותך.

באתר תמצא מילון מונחים והגדרות. הוא נועד לסייע לך בהבנת מושגים שאתה עשוי להיתקל בהם בתהליך בקשת ההלוואה. בעוד שעשינו כל מאמץ לדייק בהסברים ששולבו באתר, הסברים אלה אינם מחייבים משפטית ואין לייחס להם תוקף משפטי. הם אינם ממצים ונועדו להבנה ולידע כלליים בלבד.

קניין רוחני

דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושו הפרטי של הבנק.
הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות הבנק אלא אם נאמר אחרת.

אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית.

הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של הבנק ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של הבנק בסימנים אלה.

 • אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 • אין לסרוק את המידע, להעתיקו, לגשת אליו או להשתמש בו באמצעות תוכנות המיועדות לאיחזור אוטומטי של מידע כדוגמת Crawlers, Robots וכדומה.
 • בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בתוכנות כאלה לשם העתק מידע למאגר נתונים, לקט, אתר אינטרנט או תוכנות מחשב אחרות כלשהן, שאינן האתר עצמו.
 • אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו (לרבות סימני המסחר של הבנק).
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • מותר לקשר לעמודים מלאים באתר, מבלי לגרוע דבר מהמידע שבהם ובאופן שהגישה אליהם תהיה זהה לגישה אליהם מתוך האתר עצמו.
 • אין לקשר למידע באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבו הוא מופיע. למשל, נאסר לקשר לתמונה או לקובץ flash במישרין.
 • בעת הקישור, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.
 • אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • באתר נעשה שימוש בפונט Rubik (קישור לפונט - לחץ כאן) של המעצבים Hubert and Fischer, Meir Sadan וחברת Cyreal, בהתאם לתנאי הסכם הרישיון שאת תנאיו ניתן למצוא בקישור הבא - לחץ כאן.

הבנק רשאי להורות לך לבטל כל קישור החורג מתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו.

פנה אלינו

אנו מאפשרים לך לפנות אלינו באמצעות האתר כדי לקבל פרטים על שירותים ומוצרים שאתה מעוניין לקבל.
בעת הפניה תתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שמך, מספר תעודת הזהות שלך ודרכי ההתקשרות אתך.
מסירת פרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים עלולה לסכל יצירת קשר אתך או לגרום לכך שנמסור לך נתונים שגויים על המוצרים והשירותים שברצונך לקבל.
הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות הבנק.
הבנק ישתמש בהם רק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (קישור למדיניות הפרטיות - לחץ כאן).

קישורים באתר

אתר זה עשוי להכיל קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים, שאינם מופעלים על ידי הבנק אלא על ידי אחרים ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בבנק.
אנו איננו המפרסמים של אתרים אלו ומידע זה, איננו שולטים בהם ואיננו מפקחים עליהם.
זכור בכל עת כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים ולמידע אלו אינה מעידה על הסכמת הבנק לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
מסיבה זו הבנק אינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה או עצם השימוש בהם.
הבנק רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתו.

דין וסמכות שיפוטית

על השימוש באתר ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

נדרשת תשומת לבכם לכך שייתכן כי השימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה על פיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת.

אחריות הבנק ואבטחת מידע

האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם - As is - נכון לרגע זה.

השימוש באתר ובמידע ייעשה על אחריותך הבלעדית.
בכלל זה, כל החלטה שתקבל ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו הינה באחריותך המלאה בלבד.

הבנק אינו נושא באחריות לכל נזק הנובע מאי-קבלת מידע ששיגרת למחשבי הבנק באמצעות האתר, או מאי-היענות לפניותיך באמצעות האתר, או משיבוש במידע, שהוא תוצאת כשל במערכות המחשוב שלך - או לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר וכן לכל הפסד או תוצאה של אי קיום תנאי שימוש אלה.

עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך
וכן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת אמצעי הגישה למערכת. למידע נוסף

בנוסף, השימוש באינטרנט חשוף לתקלות ולסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור.
לפיכך, לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בפעולת האתר ו/או בהעברת הנתונים ו/או בקליטת הוראות הלקוח ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר.

שינויים באתר והפסקת פעולתו

אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש את מבנה האתר, מראהו ועיצובו,
את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר.
בנוסף, אנו רשאים להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט.
אנו רשאים בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.

 

אפשר לפנות אלינו בנושא אבטחת מידע גם באמצעות טופס:

שדות מסומנים ב* שדות חובה

דברו איתנו

תשובות יינתנו לשאלות בנושא אבטחת מידע בלבד

*הכוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים