איתור שירותים

המידע המוצג ביחס לשירותי הבנק מוצג באופן כללי ונועד לסייע באיתור השירות הדרוש. השירותים בפועל יינתנו בהתאם לתנאי הבנק ובהתאמה לצרכי הלקוח. רשימת השירותים עשויה להשתנות מעת לעת.

deposits-oval

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל