תעריפון ללקוח יחיד/עסק קטן

לנוחותכם, תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים

תעריפונים הקבצים
חלק 1: חשבון עובר ושב פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 2: מידע, הודעות והתראות פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 3: אשראי פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 4: ניירות ערך פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 5: מטבע חוץ פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 6: כרטיסי חיוב פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 7: סחר חוץ - יבוא פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 7: סחר חוץ - יצוא פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 8: עסקאות עתידיות, אופציות וכו' פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 9: שירותים מיוחדים פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 10: יהלומים פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 11: הוצאות צד שלישי: פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש

 

נספחים

 

נספחים הקבצים
נספח א`: הטבות לקבוצות אוכלוסיה פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
נספח ב': שיקים מסחריים ומיוחדים פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
נספח ג': טבלת ימי הערך פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
נספח ד': דמי כרטיס, לפי סוג כרטיס פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
נספח ה': הטבות לפעילות בערוצים ישירים פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש

 

לנוחיותכם, תעריפוני עמלות מצומצמים

תעריפונים מצומצמים הקבצים
תעריפון מצומצם עובר ושב פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
תעריפון מצומצם עבור כרטיסי חיוב פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
תעריפון מצומצם בנושא משכנתאות פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש

 

מסלולי עמלות:

לתנאי מסלולי העמלות בחשבון עו"ש לחצו כאן

 

לנוחותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן

תעריפון מאוגד מלא

תעריפון מאוגד מלא

 

חשוב לדעת,

  • לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, לקוח שהוא אזרח ותיק ולקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, זכאים ל-4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם עם מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.
  • אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008, הוא לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, לפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר.
  • לקוחות עם מוגבלות או אזרחים ותיקים, יצורפו ע"י הבנק למסלול העמלות הבסיסי (מסלול בעלות 9 ₪ שכולל פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר) בתנאי שמסלול זה כדאי עבורם.
    הבנק יבדוק בכל שנה, אם נגבו מלקוחות שאינם משתייכים למסלול העמלות הבסיסי, עמלות עבור פעולות מסוג "פעולה על ידי פקיד" ו- "פעולה בערוץ ישיר", בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, בסכום גבוה מהסכום שהיו משלמים אם היו מצורפים למסלול הבסיסי. אם הבנק מוצא שנגבה מהלקוחות סכום גבוה יותר מאשר אם היה מצורף למסלול הבסיסי, הבנק יצרף אותם למסלול העמלות הבסיסי וישלח הודעה על כך ועל האפשרות לבטל את צירופם.