קבוצת דיסקונט משלבים מקצוענות עם אנשים

קבוצת דיסקונט היא קבוצה גלובלית, המחויבת לסייע ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים, להגשים את יעדיהם הפיננסים. הקבוצה מציעה ללקוחותיה שירותי בנקאות מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, באמצעות חברות בנקאיות בישראל ובחו"ל, חברות שוק הון והשקעות, חברות פיננסים ונאמנות. קבוצת דיסקונט פועלת למען הקהילה מתוך התפיסה שחלק מהמחויבות העסקית, התרבותית והחברתית היא פעילות למען הקהילה. מידי שנה הבנק מדורג בין החברות המובילות בדירוג חברת "מעלה" בזכות פעילות התנדבותית מגוונת, המעניקה סיוע ותמיכה לרשת רחבה של אוכלוסיות בחברה הישראלית.