תעודת זהות בנקאית

תעודת הזהות הבנקאית שלך, מאפשרת לך לקבל תמונה על הפעילות בחשבון, לעקוב ולנהל אותו ביתר קלות ולהתנהל נכון יותר פיננסית.
תעודת זהות בנקאית

הדו"ח, שמופק מדי שנה לקראת סוף פברואר, זמין עבורך עכשיו וכולל מידע לגבי השנה הקלנדרית שחלפה.
אם יש לך יותר מחשבון ראשי אחד - יופק לך דו"ח נפרד לכל חשבון ראשי.
להפקת הדו"ח היכנסו לחשבונכם > תפריט > דו"חות > תעודת זהות בנקאית

איך להפיק תעודת זהות בנקאית

תעודת הזהות הבנקאית מופקת בשתי גרסאות:
דו"ח שנתי מקוצר
דו"ח שנתי מפורט

יש לך מנוי לדיסקונט בדיגיטל?
אפשר לצפות בשתי גרסאות מונגשות של הדו"ח בחשבונך באתר ובאפליקציה, במשך 3 שנים ממועד פרסומן. אם אין לך מנוי עדיין, הדו"ח המקוצר יופק עבורך וישלח אלייך בדואר. בנוסף, יש אפשרות להזמין את הדו"ח המפורט בסניף, או בטלבנק.

אם עדין לא הצטרפת לדיסקונט בדיגיטל - זה הזמן להצטרף >

לתשומת ליבך:

  • הדו"ח מופק רק לחשבונות שהיו בסיווג יחיד/עסק קטן בשנה המדווחת.
  • באפשרותך להפיק דרך האתר, האפליקציה, או לבקש מהבנקאי דוח שנתי מפורט, נכון לחודש הקודם, כחלק מתהליך סגירת חשבון.
  • למידע מפורט על הדו"חות >