פקטורינג

זה הזמן להפסיק לחכות לכסף שמגיע לך ולהפוך אשראי למזומן! 

מהי עסקת פקטורינג?
בעסקת ניכיון חייבים (פקטורינג), הבנק קונה ממך חשבוניות של לקוחות שחייבים לך כסף ומעביר לך את הכסף באופן כמעט מידי.

מהם יתרונות הפקטורינג עבורך?

 • נזילות מידית
 • הרחבת מקורות המימון של החברה
 • כלי לניהול המאזן והקטנת האינטראקציה עם בעלי החוב
 • צמצום התעסקות בגבייה - מפנה זמן לצמיחת הפעילות העסקית שלך

זה פשוט וקל לבצע פקטורינג באופן דיגיטלי – אז איך זה עובד?

1. פשוט טוענים את קובץ החשבונית / ממלאים את פרטי החשבונית באתר – להסבר על טעינת קובץ חשבונית >>
2. מצרפים צילום של החשבוניות
3. שולחים לבנקאי לאישור
4. והכסף אצלך יום לאחר קבלת האישור

למי פונים?

למנהלת הלקוחות ביחידת הפקטורינג בבנק, קורין גנור | דוא"ל: factoring@dbank.co.il | טלפון: 054-6532795

חשוב לדעת:

 • מכירת החשבוניות ללא זכות חזרה (non-recourse), למעט במקרה של סכסוך מסחרי בין החייב לספק.
 • זיכוי החשבון תלוי באחוז הניכיון מסכום החשבונית.
 • בניכוי עמלות וריביות מראש בגין התקופה שממועד הניכיון ועד למועד התשלום הצפוי.
 • יש להודיע לחייב שהחוב נמכר והוסב לדיסקונט.
 • אם מבטחים את התשלום על ידי החייבים, יש להסב את תגמולי הביטוח לדיסקונט.
 • במועד פירעון החוב, החייב ישלם ישירות לחשבון בדיסקונט (חשבון ייעודי).
 • החוב הינו עבור סחורה/שירות שכבר ניתנה ושהוצאה עבורה חשבונית, או שהתקבל אישור על חוב.
 • העמדת מסגרת פקטורינג, סכומה ותנאיה, כפופים לתנאים ולקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק.
 • האמור במסמך זה אינו ממצה ואינו כולל את מלוא התנאים והקריטריונים הנ"ל.
 • אישור מסגרת הפקטורינג, כפוף לשיקול דעת הבנק.
 • תנאי מסגרת הפקטורינג ייקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוח.