העלאת חשבונית בעסקת פקטורינג/פקטורינג הפוך

האפשרויות: 1. באופן ידני - למלא פרטי חשבוניות באופן ידני לפי ההנחיות בתהליך באתר 2. לצרף קובץ - קובץ CSV שבנוי לפי הסדר שבטבלה

טעינת קובץ צריכה לעמוד בתנאים הבאים:

 • קובץ CSV בלבד
 • על הקובץ להכיל את כל העמודות המפורטות בטבלה ובאותו הסדר
 • הנתונים בכל רשומת חשבונית יהיו בהתאם לדגשים המפורטים
עמודה דגשים למילוי
ספק
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • חובה להזין 9 ספרות
ח.פ חייב
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • חובה להזין 9 ספרות
מס' חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • אפשר להזין עד 20 תווים בלבד
ת. הנפקת חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך קודם (לא ניתן להזין תאריך עתידי)
סכום חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא מספרים בלבד, בלי פסיקים
 • אפשר להזין עד 2 ספרות אחרי הנק'
 • ניתן להזין סכום של 1000 ש"ח ומעלה
סכום ניכיון מבוקש
 • רשות – אפשר להשאיר ריק
 • יש למלא מספרים בלבד, בלי פסיקים
 • אפשר להזין עד 2 ספרות אחרי הנק'
ת.ניכיון מבוקש
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך עתידי בלבד
ת. פרעון
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך עתידי בלבד
סכום מקדמה
 • רשות - אפשר להשאיר ריק
מטבע
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • כל החשבוניות בקובץ יהיו בעלי מטבע זהה
 • יש להזין את סוג המטבע בסימול המקוצר באנגלית (למשל ILS עבור ₪)