העלאת חשבונית בעסקת פקטורינג/פקטורינג הפוך

איך זה עובד?

 • אפשר לטעון חשבונית באופן ידני, ע"י הקלדת פרטי החשבונית באתר הבנק, או ע"י העלאת קובץ.
 • בעסקת פקטורינג - מעלים קובץ CSV בלבד.
 • בעסקת פקטורינג הפוך - מעלים קובץ CSV/Excel.
 • הקובץ צריך להכיל את אותן העמודות, כפי שמופיעות בטבלה מטה ובאותו הסדר.
עמודה דגשים למילוי
ח.פ ספק
בעסקת פקטורינג - מזינים את הפרטים שלך
בעסקת פקטורינג הפוך - מזינים את הפרטים של בעל החשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • חובה להזין 9 ספרות
ח.פ חייב
בעסקת פקטורינג - מזינים את הפרטים של בעל החשבונית
בעסקת פקטורינג הפוך - מזינים את הפרטים שלך
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • חובה להזין 9 ספרות
מס' חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • אפשר להזין עד 20 תווים בלבד
תאריךהנפקת חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך קודם (לא ניתן להזין תאריך עתידי)
סכום חשבונית
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא מספרים בלבד, בלי פסיקים
 • אפשר להזין עד 2 ספרות אחרי הנק'
 • ניתן להזין סכום של 1000 ש"ח ומעלה
סכום ניכיון מבוקש
 • רשות – אפשר להשאיר ריק
 • יש למלא מספרים בלבד, בלי פסיקים
 • אפשר להזין עד 2 ספרות אחרי הנק'
תאריך ניכיון מבוקש
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך עתידי בלבד
תאריך פרעון
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • יש למלא תאריך במבנה: dd/mm/yyyy
 • ניתן להזין תאריך נוכחי או תאריך עתידי בלבד
סכום מקדמה
 • רשות - אפשר להשאיר ריק
מטבע
 • חובה למלא בכל חשבונית
 • כל החשבוניות בקובץ יהיו בעלי מטבע זהה
 • יש להזין את סוג המטבע בסימול המקוצר באנגלית (למשל ILS עבור ₪)