סקירה כלכלית של הכלכלנית הראשית

להשקיע פירושו גם להיות מעודכנים, להישאר בעניינים, לעקוב אחרי המגמות בשוק ולהבין את התהליכים שמאחורי המספרים. ככל שההיכרות עם המשתנים בשוק ועם "השחקנים הגדולים" תהיה טובה יותר, כך יגדלו הסיכויים להשיג ביצועיים טובים יותר ולמקסם את הרווחים.
כלכלנית

סקירות כלכליות של כלכלת ישראל והעולם

סקירות כלכליות של כלכלת ישראל והעולם

 • סקירה כלכלית שבועית

 • סקירות כלכלת ישראל

 • סקירות חו"ל

18.02.2024

סקירה כלכלית שבועית: 11.2.24 - 18.2.24

בעולם:
 • ארה"ב: נתוני האינפלציה הפתיעו כלפי מעלה
כיוון לעתיד: ההפתעה מעלה בנתוני האינפלציה מפחיתה את הסיכויים לנחיתה רכה.
בישראל:
 • מדד ינואר נותר ללא שינוי, לעומת צפי לעליה של 0.1%. קצב האינפלציה השנתי האט מ-3% ל-2.6%, ואינפלציית הליבה האטה מ-2.7% ל-2.4%. אנו מעריכים, כי במהלך 2024 תסתכם האינפלציה ב-2.7% וב-2.9% ב-12 החודשים הבאים, כאשר הסיכון נוטה מעלה.
 • בדומה למגולם בשוק, אנו לא מניחים הורדת ריבית בשבוע הבא, זאת על אף ההאטה באינפלציה והתייצבות השווקים. לעוד שנה אנו צופים ריבית של 3.75%, מעל המגולם בשוק (כ-3.4%).
 • שיעור המשרות הפנויות במשק לחודש ינואר עלה ב-19 אלף משרות ל-126 אלף, שיעור של 4.1%, בהשוואה ל-3.6% ערב המלחמה, תוך עליה ברובם המכריע של הענפים.
כיוון לעתיד: השוק יהיה בהמתנה להודעת הריבית של בנק ישראל ב-26/2/24.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה
18.02.2024

על אף ההאטה באינפלציה, בנק ישראל לא צפוי להוריד ריבית בשבוע הבא

 • מדד המחירים לצרכן לינואר הפתיע ושמר על יציבות.
  האינפלציה התמתנה ל-2.6% ואינפלציית הליבה - ל-2.4%.
  סעיף הדיור הפתיע מעלה, ולהערכתנו, מהווה אחד מהסיכונים לאינפלציה בהמשך השנה.
  אנו צופים אינפלציה של 2.7% בשנת 2024 ו-2.9% ב-12 החודשים הבאים, אם כי הסיכון נוטה מעלה.
  בתרחיש המרכזי, אנו מעריכים כי הריבית בעוד שנה תעמוד על 3.75%, אולם לא צופים הפחתת ריבית בשבוע הבא, כאשר גם שוק התלבור לא מגלם הפחתה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
11.02.2024

הורדת הדירוג בישראל ותגובת השווקים

 • חברת מוד'יס הודיעה על הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל מ-A1 ל-A2 והורדת אופק הדירוג מיציבה לשלילית.
 • השווקים היו בעמדת המתנה תקופה ארוכה, אם כי ההחלטה שהתקבלה היתה חריפה מהצפי, בשל הורדה משולבת של הדירוג ואופק הדירוג.
 • להערכתנו, בתרחיש המרכזי, לא צפויה תגובה קיצונית בשווקים, כאשר אינדיקציה לכך ניתן לקבל משוק האג"ח המקומי.
 • תחת הנחה זו, לא נראה שלהורדת הדירוג תהיה השפעה על מדיניות הריבית של בנק ישראל.

   

הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.01.2024

על אף ההאטה באינפלציה, בנק ישראל לא צפוי להוריד ריבית בפברואר

 • מדד המחירים לצרכן לדצמבר הפתיע וירד ב-0.1%.
 • התמתנות באינפלציה לקצב שנתי של 3%, ובאינפלציית הליבה ל-2.7%.
 • מספר רב של סעיפים הפתיעו מטה, הבולט שבהם סעיף המזון.
 • סעיף הדיור אמנם הפתיע מעלה, אולם מוסיף ומתמתן.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.7% בשנת 2024, אם כי קיימים מגוון סיכונים אינפלציוניים.
 • השוק מגלם בהסתברות של סביב 30% הפחתת ריבית בפברואר, ואנו, בתרחיש המרכזי, לא צופים הפחתה במועד זה. במקביל, בעוד השוק מגלם ריבית של 3.3% עוד שנה, להערכתנו, הורדת הריבית צפויה להיות מתונה יותר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
02.01.2024

החלוץ שלפני המחנה - בנק ישראל מוריד ריבית

 • ​הועדה המוניטרית החליטה על הורדת ריבית של 0.25% לרמה של 4.5%, כצעד מקדמי שנועד לסייע למשקי הבית והעסקים.
 • נראה כי, בהשוואה לסוף נובמבר, בנק ישראל פחות מוטרד מהאינפלציה, ומעריך כי השפעת המלחמה על האינפלציה מרסנת.
 • תוואי הריבית במהלך השנה יהיה בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית, שזוכה למקום מרכזי בהודעה.
 • אנו מוסיפים להעריך כי הורדת הריבית במהלך השנה תהיה מתונה והדרגתית עד רמה של 4%, בניגוד לשווקים שצופים הפחתה חדה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
17.12.2023

האינפלציה מוסיפה להאט ובנק ישראל צפוי להוריד ריבית בקרוב

 • מדד המחירים לצרכן לנובמבר הפתיע וירד ב-0.3%, ירידה חדה מהצפוי.
 • התמתנות באינפלציה לקצב שנתי של 3.3%, ובאינפלציית הליבה ל-3.1%.
 • מבין הסעיפים שהפתיעו מטה בולט סעיף הדיור, שצפוי להמשיך ולהתמתן בחודשים הקרובים.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.5% ב-12 החודשים הבאים.
 • להערכתנו, בנק ישראל יוריד ריבית ב-1/1/24 ב-0.25%, אולם, כיוון שהמדיניות הפיסקאלית מהווה עבורו שיקול משמעותי, הרי, שבניגוד למגולם בשוק, צפויה הורדה מתונה בלבד לאורך השנה, עד 4%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
28.11.2023

הריבית ללא שינוי ובספק האם תרד בראשית ינואר

 • הועדה המוניטרית הותירה את הריבית ללא שינוי, ומדגישה כי המדיניות מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות.
 • חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ל-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024, ואת תחזית הריבית לסוף 2024 ל-4%-3.75%.
 • לנוכח הדגש ששם בנק ישראל על היציבות בשווקים הפיננסיים, כמו גם על התכנסות האינפלציה לטווח היעד, להערכתנו, פוחתים הסיכויים להפחתת ריבית בינואר 2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
19.11.2023

האינפלציה והמשק בהאטה - איך בנק ישראל יגיב?

 • מדד המחירים לצרכן לאוקטובר עלה ב-0.5%, בהתאם לציפיות, התמתנות באינפלציה ובאינפלציית הליבה ל-3.7%.
 • מבין הסעיפים שהפתיעו מטה בולט סעיף הדיור, שצפוי להמשיך ולהתמתן.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.4% ב-12 החודשים הבאים.
 • ערב המלחמה צמח המשק בקצב שנתי של 2.8%, תוך חולשה בולטת בצריכה הפרטית.
 • מדד אוקטובר בשילוב עם ההתחזקות המרשימה של השקל ומשק בהאטה, מעלים לדעתנו את ההסתברות להורדת ריבית, עם סיכוי גבוה יותר בינואר, מאשר בסוף נובמבר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
23.10.2023

הריבית ללא שינוי ומסתמן שלא צפויה לרדת בקרוב

 • הועדה המוניטרית הותירה את הריבית ללא שינוי, ונראה כי הורדת ריבית לא צפויה בקרוב.
 • בנק ישראל יפעל בשוק המט"ח ככל שיידרש, ואם יהיה צורך גם בשווקים נוספים. 
 • מתווה הסיוע עליו הכריז בנק ישראל, שווה ערך לדברי הנגיד, להורדת ריבית לאוכלוסיות הרלוונטיות.
 • כאשר פרמיית הסיכון תרד ונגיע לשלבי התאוששות, תישקל הורדת ריבית כתמיכה במשק. 
 • על הממשלה לנקוט במדיניות פיסקאלית אחראית, כיוון שמדובר באירוע מקומי, והשווקים עשויים שלא לגלות סובלנות.
 • להערכת חטיבת המחקר, המלחמה תגרע 0.5-1.0 נקודת אחוז מצמיחת התוצר בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
17.10.2023

האינפלציה מאטה וריבית בנק ישראל בדרך למטה

 • מדד המחירים לצרכן לספטמבר מפתיע מטה, התמתנות באינפלציה ובאינפלציית הליבה ל- 3.8%.
 • מספר סעיפים הפתיעו מטה, המרכזי שבהם סעיף הדיור, שצפוי להמשיך ולהתמתן.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.7% ב- 12 החודשים הבאים.
 • מחירי הדירות ממשיכים לרדת, מגמה שצפויה להימשך.
 • עקום הריביות ביצע תפנית חדה, ומשקף הפחתת ריבית בטווח המיידי, עד לרמה של כ- 3.3% בסוף 2024 . אנו מעריכים, כי בנק ישראל יפחית את הריבית ב- 50 נ"ב בהחלטה הקרובה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
15.10.2023

השלכות המלחמה על הכלכלה המקומית - הערכה ראשונית

 • כתוצאה מהמלחמה צפויה האטה נוספת במשק, מעבר לזו שהערכנו קודם לכן.
 • להערכתנו, הפגיעה במשק תהיה גבוהה משמעותית בהשוואה לעימותים הצבאיים מאז מלחמת לבנון השניה, וצפויה לגרוע כ-2%-1% מהתוצר השנתי, שהם כ-20-40 מיליארד ₪.
 • שוק ההון המקומי מפגין עוצמה, במידה רבה תודות להתערבות בנק ישראל בשוק המט"ח.
 • להערכתנו, ההאטה הצפויה, ובתמיכת התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח, תוביל להפחתת ריבית, אולי כבר בימים הקרובים, אפשר אף ב-50 נ"ב.
 • הריביות המגולמות בשוק חוו תפנית חדה, להערכתנו, תגובת יתר, ומשקפות מתווה של הורדת ריבית, שיימשך גם לאורך 2024 עד לרמה של 3.2%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
19.09.2023

ההסתברות להעלאת ריבית בנק ישראל עולה, והפחתת הריבית עשויה להידחות

 • מדד המחירים לצרכן מפתיע מעלה, האינפלציה השנתית לאוגוסט עולה ל-4.1%, ואינפלציית הליבה ל-3.9%.
 • עיקר ההפתעה במדד מקורה בסעיף התחבורה, תוך עליה חדה במחירי הטיסות.
 • אנו צופים אינפלציה של 3% ב-12 החודשים הבאים.
 • ירידת מחירי הדירות צפויה להימשך.
 • ההסתברות, המגולמת בשוק, להעלאת ריבית בחודשים הקרובים עלתה ל-80%. עם זאת, נראה כי גם אם בנק ישראל לא יעלה את הריבית, הרי שהפחתת הריבית עשויה להידחות למחצית השניה של 2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
04.09.2023

הריבית ללא שינוי, אולם בנק ישראל "לא סותם את הגולל" על המשך העלאה

 • הועדה המוניטרית הותירה את הריבית על כנה, אולם, העלאה עתידית בהחלט אפשרית.
 • האינפלציה מתמתנת וצמיחת המשק מאטה, אל מתחת לקצב הצמיחה הפוטנציאלי.
 • מראשית השנה, בלט השקל בחולשתו, כאשר להתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה מהותית על דינמיקת האינפלציה. 
 • בתרחיש המרכזי, אנו מעריכים כי הריבית תיוותר ללא שינוי, ותתחיל לרדת במתינות ברבעון השני של 2024, אם כי התנהגות חריגה של שער החליפין עשויה להוביל לסטייה מתחזית זו.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
17.08.2023

הרעה בצמיחה ובתעסוקה במשק

 • המשק צמח ברבעון השני בשיעור שנתי של 3%, אולם התמהיל הינו בעייתי.
 • היצוא ממשיך להתכווץ וכך גם היבוא, הצריכה הפרטית צומחת בקצב איטי, ואילו הצריכה הציבורית מתרחבת במהירות.
 • שיעור האבטלה ירד ביולי ל-3.4% על רקע ירידה בשיעור ההשתתפות, כאשר מאז מרץ חל גידול של 0.5% בלבד במספר המועסקים.
 • להערכתנו, הצמיחה תתמתן בהמשך לקצב שנתי של 2.5%-2% והאבטלה תעלה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.08.2023

ההאטה המתמשכת באינפלציה תומכת ביציבות בריבית בנק ישראל

 • מדד המחירים לצרכן מוסיף להפתיע מטה, האינפלציה השנתית ליולי מאטה ל-3.3%, ואינפלציית הליבה ל-3.6%.
 • עיקר ההפתעה במדד מקורה בסעיף התחבורה והתקשורת ובסעיף המזון.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.7% ב-12 החודשים הבאים.
 • ירידת מחירי הדירות צפויה להימשך.
 • מדד יולי משקף האטה בצריכה הפרטית, ומוסיף לתמוך ביציבות בריבית בתחילת ספטמבר. עם זאת, היחלשות השקל מהווה איום על האינפלציה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
17.07.2023

השלכות עליית הריבית על תחום חיסכון משקי הבית לטוחו בינוני וארוך

 • בחודשים האחרונים אנו עדים לירידה חדה בצבירת החסכונות נטו בקרנות ההשתלמות, על רקע עליה משמעותית בהיקף המשיכות.
 • לשם השוואה, במהלך משבר הקורונה לא נרשמו תנוודת חריגות בקרנות ההשתלמות (למעט ב3.20), בעוד במהלך המשבר הפיננסי, ועד לתחילת 2009, נרשמה עליה חדה בהיקף המשיכות, עד לצבירת נטו שלילית בתחתית. 
 • העליה התלולה בהיקף המשיכות הנוכחי נעוצה, להערכתנו, בעליה הדרמטית בריבית, שמעצימה את המגמה של פירעון אשראי או כתחליף לנטילת אשראי.
 • להערכתנו, מגמת המשיכות מהקרנות צפויה להימשך, ועימה הירידה בשיעור החיסכון לטווח בינוני-ארוך והמשף ההאטה בביקוש לאשראי. בהמשך, אפשר ונראה גם פגיעה בצריכה הפרטית. 
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.07.2023

האינפלציה מוסיפה להתמתן ותומכת ביציבות בריבית בנק ישראל

 • מדד המחירים לצרכן שוב מפתיע כלפי מטה והאינפלציה השנתית לחודש יוני מוסיפה להתמתן, ל-4.2% ואינפלציית הליבה ל- 4.5%.
 • מספר רב של סעיפים הפתיעו כלפי מטה, המשמעותיים מביניהם הינם סעיפי הדיור והמזון.
 • אנו צופים אינפלציה של 2.6% ב-12 החודשים הבאים.
 • מחירי הדירות, ובכלל זה מחירי הדירות החדשות, מוסיפים לרדת במתינות, מגמה, שלהערכתנו, צפויה להימשך.
 • מדד יוני תומך ביציבות בריבית בתחילת ספטמבר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
10.07.2023

10.7.23 - בנק ישראל לוקח "פסק זמן" אך ימשיך לדבוק בהשבת האינפלציה ליעד

 • הועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית על כנה, אולם, תשוב להעלות את הריבית ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. 
 • המשק הישראלי איתן, אולם, מסתמנת האטה בפעילות, לרבות בצריכה הפרטית.
 • הנגיד רואה ברמת הריבית הנוכחית רמה מרסנת דיה, שאמורה לתמוך בחזרת האינפלציה ליעדה, וזו תישאר גבוהה גם כשהאינפלציה תתמתן.
 • סיכון מרכזי רואה בנק ישראל בכך ששינויים חקיקתיים ומוסדיים יובילו לפיחות השקל ו/או לפגיעה בכלכלה הריאלית.
 • שע"ח מהווה את אחד הסיכונים המשמעותיים לתחזית ולהגעה ליעד האינפלציה. ככל שהיחלשות השקל תימשך, ייתכן שתידרש מדיניות מוניטרית מרסנת עוד יותר, כאשר בהיעדר כשלים בשוק המט"ח, לא צפוי בנק ישראל להתערב.
 • להערכתנו, ובהתאם לרוח הדברים של בנק ישראל, בהיעדר פיחות חד בשקל, הריבית תישאר ברמה הנוכחית במהלך השנה הקרובה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
18.06.2023

האינפלציה מתמתנת, אולם מספר סעיפים עדיין מהווים איום לגבי ההמשך

 • מדד המחירים לצרכן הפתיע כלפי מטה ועלה ב-0.2%. ההאינפלציה השנתית האטה ל-4.6%, ואינפלציית הליבה האטה ל-4.9%. ב-12 החודשים הבאים אנו צופים אינפלציה של 3%.
 • על אף התמתנות האינפלציה, התמהיל הינו בעייתי, ובנוסף, קיימים לא מעט תחומים המהווים איום לגבי ההתפתחות העתידית.
 • להערכתנו, בנק ישראל לא צפוי להעלות את הריבית ב-10 ביולי, אולם, עשוי בהחלט להעלותה בהמשך, כפי שראינו לאחרונה שנוהגים בנקים מובילים בעולם, שעצרו העלאה באופן זמני, והמשיכו לאחר מכן.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
23.05.2023

בנק ישראל בהודעה יחסית "יונית"

 • בנק ישראל העלה את הריבית ב-25 נ.ב., לרמה של 4.75%, לאור סביבת האינפלציה הרוחבית והגבוהה, שוק העבודה ההדוק והפעילות במשק המצויה ברמה גבוהה.
 • עם זאת, הודעת הריבית משדרת נימה יחסית "יונית", תוך הדגשה של ההתמתנות באינפלציה בחודשים האחרונים, לקצב אינפלציה נמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית מחד, והאטה בפעילות, מאידך.
 • טרם ההודעה גילם השוק הסתברות של 80% להעלאת ריבית נוספת, אם כי, להערכתנו, המסרים של בנק ישראל, יש בהם בכדי להוריד הסתברות זו.
 • עם זאת, תוואי הריבית יהיה בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, כך שהעלאת ריבית נוספת בהחלט אפשרית.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
17.05.2023

האטה בצמיחה, האצה באינפלציה והעלאת ריבית נוספת בפתח

 • בשבוע הבא צפוי בנק ישראל להעלות את הריבית ל-4.75%, אולם אנו לא מוציאים מכלל אפשרות העלאה נוספת בהמשך, בהתאם לנתונים, ובמרכזם, סביבת האינפלציה. בנוסף, ובניגוד לשוק, איננו סבורים שבנק ישראל ימהר להוריד את הריבית.
 • המשק צמח ברבעון הראשון בקצב שנתי של 2.5%, כאשר תמונת הצמיחה מגלמת מספר סימנים מדאיגים. אנו מוסיפים להעריך, כי במהלך השנה צפויה צמיחה איטית - כ-2%, על אף שבממוצע שנתי נראה צמיחה של 2.5%, כתוצאה מנקודת פתיחה גבוהה על רקע הצמיחה המהירה בסוף 2022.
 • מדד המחירים לצרכן הפתיע כלפי מעלה ועלה ב-0.8%, לעומת צפי לעליה של 0.4%. האינפלציה השנתית עומדת על 5%, ואינפלציית הליבה מאצה ל-5.3%. במבט קדימה, אנו צופים אינפלציה של 3.3% ב-12 החודשים הבאים.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
14.05.2023

כלכלת ישראל - זרקור

 • חברת הדירוג "S&P" אשררה את הדירוג של ישראל ברמה של AA מינוס, והותירה את האופק "יציב". עם זאת, אם תחול עליה בסיכונים הפוליטיים שישפיעו לרעה על המדדים הכלכליים, החברה צפויה להוריד את הדירוג. עם זאת, צופה החברה השנה צמיחה של 1.5% בלבד.
 • על רקע המגעים שהתקיימו לאחרונה בין ראש הממשלה לחברה, השארת הדירוג על כנו לא הפתיעה, ולכן לא ראינו תנודות חריגות בשווקים.
 • גם קרן המטבע מורידה את תחזית הצמיחה, אולם אופטימית יותר בהשוואה ל-S&P, צופה צמיחה של 2.5%, ומציינת כי המשך חוסר הוודאות לגבי הרפורמה המשפטית עשוי להעלות את הסיכון של ישראל.
 • נזכיר, כי תחזית הצמיחה שלנו עומדת זה תקופה ארוכה על 2.5% בממוצע ל-2023, אם כי במהלך השנה צפויה, להערכתנו, צמיחה של 2%-1.5%
 • הגירעון בתקציב מוסיף לעלות, תוך המשך ירידה בגבייה ממיסים. להערכתנו, תסתיים השנה עם גירעון סביב 3% תוצר, לעומת 0.9% בתחזית התקציב.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
17.04.2023

זרקור לכלכלת ישראל

 • ההכנסות ממיסים במגמת ירידה ברורה, והגירעון בתקציב במגמת עליה. להערכתנו, תסתיים השנה עם גירעון גבוה משמעותית מ-1% תוצר, כפי שצופה משרד האוצר.
 • חברת הדרוג "מודיס" הורידה את תחזית הדרוג של ישראל מ"חיובית" ל"יציבה", על רקע הרעה בחוסן הממשל בישראל, והותירה את הדרוג על A1. ההודעה לא הפתיעה, ולכן לא ראינו תנודות חריגות בשווקים, שמאופיינים מראשית השנה בביצועי חסר, ויתרה מכך, עם פתיחת שבוע המסחר, השקל מתחזק מול כל המטבעות.
 • במהלך חודש מאי צפויה חברת S&P לפרסם את הודעת דרוג האשראי של ישראל. ישראל מדורגת על-ידי החברה ברמה של AA מינוס, אולם התחזית הינה "יציבות", לכן הסיכון להורדה לאופק "שלילי" על פניו, הינו גבוה.
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%, והאינפלציה השנתית עומדת על 5%, לעומת 5.2% בפברואר, עם זאת אינפלציית הליבה עומדת על 5.2% ומתקשה להאט. להערכתנו, האינפלציה תתמתן החל מהמחצית השניה של השנה, לאור ההאטה והעליה באבטלה, ותעמוד על 3.0% שנה קדימה, כאשר חוסר הוודאות הגלובלית והמקומית עשוי ליצור סטיות מהתחזית.
 • מחירי הדירות יורדים לראשונה משנת 2020, על רקע ירידה בשוק הדירות החדשות. אנו צופים ירידת מחירים בשוק הנדל"ן למגורים של 5% ואולי אף מעבר לכך במהלך השנה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
03.04.2023

בנק ישראל ממשיך להעלות, ההמשך תלוי באינפלציה

 • כפי שצפינו, בנק ישראל העלה את הריבית ב-25 נ.ב., לרמה של 4.5%, לאור סביבת האינפלציה הגבוהה והעובדה כי היא מקיפה טווח רחב של סעיפים.
 • בנק ישראל הפחית את תחזית הצמיחה, אך העלה את תחזית האינפלציה. בנוסף, בנק ישראל מציג תרחיש נוסף הכולל את הפגיעה הכלכלית הצפויה כתוצאה מיישום הרפורמה המשפטית.
 • אנו מוסיפים להעריך, כי נראה עלייה נוספת בריבית בנק ישראל לרמה של 4.75%, ובניגוד לציפיות בשווקים, הריבית תישאר יציבה ברמה זו בשנה הקרובה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
16.03.2023

האינפלציה לא עוצרת

 • מדד המחירים לפברואר הפתיע ועלה ב-0.5%, והקצב השנתי של האינפלציה התמתן מעט ל-5.2%.
 • המחירים שמובלים על ידי ביקושים מקומיים מוסיפים לעלות בקצב מהיר, מעבר לעליה ברכיב שמושפע ממחירי היבוא, שאף מתמתן.
 • להערכתנו, האינפלציה תתמתן החל מהמחצית השניה של השנה, לאור ההאטה והעליה באבטלה, ותעמוד על 3.1% שנה קדימה, כאשר חוסר הוודאות הגלובלית והמקומית עשויה ליצור סטיות גדולות מהתחזית.
 • מחירי הדירות מוסיפים להתמתן, ובעיקר הדירות החדשות. אנו צופים ירידת מחירים של 5% ואולי אף מעבר לכך במהלך השנה.
 • להערכתנו, החלטת הריבית של בנק ישראל, שתפורסם ב-3/4, תושפע לא רק מהאינפלציה המקומית, אלא גם מהמגמות הגלובליות, לרבות הטלטלה במערכת הבנקאות, ומההתפתחויות בישראל.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
20.02.2023

בנק ישראל מעלה ריבית, אולם השיא עדיין לפנינו

 • כפי שצפינו, בנק ישראל העלה את הריבית ב-50 נ.ב., לרמה של 4.25%.
 • ההאצה באינפלציה מהווה שיקול מרכזי בהחלטה, כמו גם העובדה שהיא מקיפה מנעד רחב של סעיפים.
 • בנק ישראל מדגיש את החשיבות שבניהול מדיניות פיסקאלית אחראית, התפתחות השכר והשפעתם על קצב ההתכנסות של האינפלציה ליעדה.
 • להערכתנו, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, ובנק ישראל ימשיך להעלות ריבית, כתלות בנתונים ולא ימהר להוריד אותה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
16.02.2023

האינפלציה לא עוצרת ובנק ישראל לא יוריד את הרגל מהגז

 • מדד המחירים לינואר הפתיע ועלה ב-0.3% - האצה באינפלציה לקצב שנתי של 5.4%.
 • המחירים שמובלים על ידי ביקושים מקומיים מוסיפים להאיץ, ולראשונה מזה כשנתיים עולים בקצב מהיר יותר מהרכיב שמושפע ממחירי היבוא.
 • עד הרבעון השלישי של השנה, האינפלציה תוסיף להיות מעל 4%, ותמשיך להתמתן ל-3.3% שנה קדימה.
 • חוסר הוודאות הפוליטית בשוק המקומי, עשויה ליצור סטיות גדולות מהתחזית, ובעיקר בכל הקשור לשער החליפין, ומכאן להשפעתו על האינפלציה.
 • לאור זאת, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית ביום שני הקרוב ב-0.5% ל-4.25%, ולהערכתנו, לא יעצור ברמה זו.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
16.01.2023

האינפלציה מתייצבת על רמה גבוהה והרכבה בעייתי

 • קצב האינפלציה השנתי בחודש דצמבר נותר ללא שינוי בקצב של 5.3%. עם זאת, המחירים שמובלים על ידי ביקושים מקומיים מצביעים על האצה.
 • לאורך שנת 2023 נראה התמתנות לקצב של 2.8%, שעדיין נושק לגבול העליון של היעד.
 • האטה בשוק הנדל"ן למגורים מובילה לירידה במחירי הדירות החדשות, מגמה אשר עשויה לחלחל בהמשך השנה גם לדירות יד שנייה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
02.01.2023

אין הפתעות בהודעת הריבית של בנק ישראל

 • כצפוי, בנק ישראל העלה את הריבית ב-50 נ.ב., לרמה של 3.75%.
 • תחזית הצמיחה של חטיבת המחקר ל-2023 עודכנה מטה ל-2.8%, תחזית האבטלה עודכנה מעלה והריבית צפויה, להערכת כלכלני בנק ישראל, לעמוד בסוף 2023 על 4%.
 • מדברי הנגיד עולה כי הריבית תישאר גבוהה במשך תקופה מסוימת וגם לאחריה, לא תחזור לרמות שאליהן הורגלנו במהלך תקופה ארוכה.
 • במסגרת הסיכונים לתחזית, ציין הנגיד את המדיניות הפיסקאלית וקרא לממשלה לנהוג באחריות, בעיקר באשר להוצאות שמטרתן הייעודית אינה תמיכה בצמיחה בת-קיימא.
 • אנו מוסיפים להעריך כי נראה עלייה נוספת בריבית בנק ישראל לרמה של 4%. בנוסף לכך, אנו צופים ב-2023 צמיחה של 2.5% והמשך מגמת עלייה באבטלה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
21.12.2022

ההאטה הגלובלית לא פוסחת על הכלכלה המקומית

 • האינפלציה הגלובלית תמשיך ותתמתן במהלך 2023, אולם, תישאר גבוהה מהיעד.
 • ריבית הפד צפויה לעלות ברבעון הראשון של 2023 ל-5%, ולהישאר יציבה ברמה זו כמעט לאורך כל השנה.
 • כלכלת ארה"ב צפויה לרשום מיתון ולצמוח בשנת 2023 בקצב איטי, כאשר גוש האירו, צפוי לרשום פגיעה חריפה יותר. החל מהמחצית השניה של 2023 צפויה התאוששות הדרגתית בכלכלה העולמית בהובלת ארה"ב.
 • האינפלציה בישראל שהעמיקה וצברה תאוצה במהלך השנה, ועומדת היום על 5.3%, צפויה להתמתן לאורך 2023 עד ל-2.7% בסוף השנה.
 • ריבית בנק ישראל תעלה, להערכתנו, במהלך הרבעון הראשון של 2023 ל-4%, ותיוותר ברמה זו לאורך כל השנה.
 • על רקע חולשה בשני מנועי הצמיחה העיקריים של המשק הישראלי - צריכה פרטית ויצוא שירותי הייטק, צפויה בשנת 2023 צמיחה איטית של 2.5%, לעומת 6.2% השנה.
 • במקביל, שיעור האבטלה, שעלה לאחרונה, ועומד היום על 3.9%, עשוי להמשיך ולעלות, אף מעבר ל-5%.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
18.12.2022

האינפלציה מוסיפה להאיץ וריבית בנק ישראל תמשיך לעלות

 • מדד נובמבר עלה ב-0.1%, והקצב השנתי עלה ל-5.3%, תוך האצה באינפלציית הליבה ובמחירים המושפעים מביקושים מקומיים. האינפלציה צפויה להתמתן ל-3.1% במהלך 12 החודשים הבאים.
 • מחירי הדירות ממשיכים לרשום האצה, על אף הסימנים להאטה בשוק הדיור, אולם אנו מוסיפים להעריך, כי גורמי ביקוש והצע יובילו לירידת מחירים מתונה במהלך 2023.
 • אנו מעריכים, כי בנק ישראל יעלה במהלך הרבעון הראשון של 2023 את הריבית ב-75 נ.ב. לרמה של 4%, ויותיר אותה ברמה זו לאורך השנה. הערכות אלו גבוהות מהמגולם בשוק.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
21.11.2022

המשך ריסון מוניטרי פחות אגרסיבי

 • בנק ישראל מסתפק הפעם בהעלאת ריבית של 50 נ"ב, לרמה של 3.25%. זאת, בהתאם להערכות המוקדמות שלנו.
 • בבסיס ההחלטה עומדים סימנים להתמתנות בכלכלה המקומית, בעיקר בשוק העבודה, לצד חשש ממיתון בעולם וסימנים להאטה בהידוק המוניטרי.
 • מנגד, ממשיך בנק ישראל ומדגיש את העובדה כי האינפלציה נרשמת במנעד רחב של סעיפים, וכמחצית מסעיפי המדד הם ברמה שנתית של מעל 5%.
 • אנחנו מוסיפים להעריך כי בראשית השנה נראה עלייה נוספת בריבית בנק ישראל, לרמה של 3.75%. בנוסף לכך, אנחנו צופים ב-2023 צמיחה של 2.5%, והמשך מגמת העלייה באבטלה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
17.11.2022

האינפלציה עולה אך הצמיחה מאטה ובנק ישראל ימתן העלאות הריבית

 • מדד אוקטובר הפתיע ועלה ב-0.6%, והקצב השנתי עלה ל-5.1%, תוך המשך האצה במחירים המובלים על-ידי ביקושים מקומיים.
 • על אף הסימנים להאטה בשוק הדיור, ההאצה במחירים נמשכת, אך להערכתנו, המשך הירידה בביקושים לצד עליה צפויה בהיצע, יובילו לירידת מחירים מתונה במהלך 2023.
 • צמיחה איטית ברבעון השלישי של השנה, בקצב שנתי של 2.1%, בעיקר לנוכח צמיחה אפסית בצריכה הפרטית והאטה ביצוא, תוך צמיחה של 0.9% בלבד בתוצר העסקי. להערכתנו, קצב צמיחה זה של 2.5%-2% צפוי ללוות אותנו גם במהלך 2023.
 • אנו מעריכים, כי בנק ישראל יסתפק בשבוע הבא בהעלאת ריבית של 0.5%, זאת לנוכח ההאטה במשק והעליה באבטלה, ועל אף ההאצה באינפלציה.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
18.10.2022

מדד חודש ספטמבר תומך בהמשך ריסון מוניטרי מהיר

 • מדד ספטמבר עלה ב-0.2%, והקצב השנתי עומד על 4.6%, תוך המשך האצה ברכיב הלא סחיר במדד.
 • על אף הסימנים להאטה בשוק הדיור, ההאצה במחירים נמשכת, אך, להערכתנו, אנו קרבים לנקודה של היפוך מגמה, כך שתירשם התמתנות בקצב עליית המחירים וירידת מחירים מתונה ב-2023.
 • לאור האינפלציה הרחבה וככל שהתרומה של הגורמים הפנימיים הינה משמעותית, בנק ישראל ימשיך בתהליך ריסון מוניטרי מהיר, ולפיכך, להערכתנו, הריבית שנה קדימה תעמוד על 3.75%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
03.10.2022

המשך ריסון מוניטרי מהיר בישראל

 • בהתאם לציפיות בשוק, בנק ישראל ממשיך לנקוט במדיניות של ריסון מוניטרי מהיר, תוך העלאה נוספת של הריבית ב-0.75% ל-2.75%.
 • גורם מרכזי הינו העובדה שהאינפלציה נרשמת במנעד רחב של סעיפים, תוך האצת מחירים המונעת מביקושים למוצרים ושירותים מקומיים - "הרכיב הלא סחיר".
 • חטיבת המחקר הורידה את תחזית הצמיחה ל-2023 מ-3.5% ל-3%, תחזית, שלהערכתנו, צפויה אף היא להתברר כגבוהה מדי.
 • לדברי הנגיד, ריבית ריאלית של 1%-0.5% נחשבת, להערכת בנק ישראל, כריבית שיש בה בכדי לרסן את האינפלציה. דברים אלו תומכים בתחזית הריבית שלנו של 3.5%, ומכאן, שבהעדר הפתעות באינפלציה, העלאות הריבית החדות מאחורינו.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
18.09.2022

ההאצה באינפלציה שאינה מיובאת תוביל להמשך ריסון מוניטרי מהיר

 • מדד אוגוסט ירד ב-0.3%, והקצב השנתי האט ל-4.6%, עם זאת, הרכיב הלא סחיר במדד ממשיך להאיץ.
 • על אף הסימנים להאטה בשוק הדיור, ההאצה במחירים נמשכת. להערכתנו, היא צפויה להיבלם ואפשר ואף נראה בהמשך ירידת מחירים מתונה.
 • לנוכח המגמות באינפלציה המקומית, תוך המשך ההאצה באינפלציה שאינה מיובאת, בנק ישראל יעלה, להערכתנו, את הריבית בהחלטה הקרובה ב-75 נ"ב.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
22.08.2022

ריסון מוניטרי אגרסיבי בישראל

 • בניגוד לציפיות בשוק, בנק ישראל העלה את הריבית, ב-0.75% ל-2%, העלאה התואמת את התחזית שלנו.
 • בבסיס ההחלטה עומדת העליה בסביבת האינפלציה, כמו גם ההאצה המחודשת במחירי הדירות.
 • הריסון המוניטרי המהיר עולה בקנה אחד עם מדיניות הפד וה-ECB.
 • לאחר פרסום ההודעה נרשמה עלייה בריבית בנק ישראל המתומחרת בשוק, עד לרמה של 3.1% במחצית הראשונה של 2023.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.08.2022

הצמיחה והאינפלציה מעלות הילוך בתמיכת ההתאוששות מהקורונה

 • מדד יולי עלה ב-1.1% והקצב השנתי עלה ל-5.2%, כאשר סביבת האינפלציה שנה קדימה תעמוד, להערכתנו, על 2.7%-3% בהובלת סעיף הדיור.
 • ההאצה במחירי הדירות צפויה להיבלם, להערכתנו ואפשר ואף נראה בהמשך, ירידת מחירים מתונה.
 • צמיחה מהירה במשק ברבעון השני, בקצב שנתי של 6.8%, בתמיכת ההתאוששות מהקורונה. בהמשך צפויה, לדעתנו, האטה לקצב צמיחה של כ-2.5%, על רקע האטה צפויה בצריכה הפרטית וצמיחה מתונה ביצוא שירותי היי-טק.
 • לנוכח העליה בסביבת האינפלציה, עולה, להערכתנו, ההסתברות להעלאת ריבית של 0.75% בשבוע הבא.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
18.07.2022

האינפלציה ממשיכה להתרחק מהיעד

 • מדד יוני עלה ב-0.4%, והקצב השנתי עלה ל-4.4%. אינפלציית הליבה עלתה ל-3.8%.
 • האצה משמעותית נרשמה במחירי השכירות בחוזים המתחדשים, שעלו ב-4.1% בשנה האחרונה.
 • האינפלציה במהלך 12 החודשים הקרובים צפויה לעמוד על 2.8%, ועל 4.8% במהלך 2022.
 • להערכתנו, בחודש אוגוסט צפויה העלאת ריבית של 0.5%, והריבית תעמוד על 2.25% בסוף השנה.
 • קפיצה נרשמה בשיעור עליית מחירי הדירות, לקצב שנתי של 15.9%. למרות זאת, להערכתנו, צפויה התמתנות בקצב עליית המחירים עד סוף 2022, וב-2023 תירשם ירידה מתונה במחירים.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
04.07.2022

בנק ישראל משדר נחישות להעלאת ריבית מהירה

 • בנק ישראל העלה את הריבית, בהתאם לציפיות, ב-0.5% ל-1.25%.
 • חטיבת המחקר עדכנה בחדות כלפי מעלה את תחזית הריבית לשנה קדימה ל-2.75%.
 • נגיד בנק ישראל משדר נחרצות להעלאת ריבית מהירה, לפחות בתחילת הדרך, ושם דגש רב על הצורך בריסון האינפלציה, שפוגעת יותר בשכבות החלשות.
 • חטיבת המחקר צופה צמיחה של 3.5% ב-2023, להערכתנו, תחזית אופטימית למדי.
 • הריבית המגולמת בשוק החוזים לעוד שנה עומדת על 2.9%, בדומה לרמה טרם ההודעה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
20.06.2022

האינפלציה המקומית לא עוצרת

 • מדד מאי הפתיע כלפי מטה, ועלה ב0.6%, תוך עליה בקצב השנתי ל-4.1%, כאשר אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה, פירות וירקות ומחירים שבשליטת הממשלה) עולה ל-3.4%.
 • האינפלציה הנובעת מביקושים מקומיים - מחירי המוצרים והשירותים הלא סחירים, מאצה לקצב של 3.7%, עובדה שבנק ישראל צפוי לייחס לה חשיבות גבוהה.
 • התמתנות בעליית מחירי הדירות, לקצב שנתי של 15.4%, שצפויה, להערכתנו, להתעצם, עד לכדי ירידה מתונה במהלך 2023.
 • האינפלציה במהלך 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב-3.3%, וב-5% במהלך 2022.
 • על אף שהמדד הפתיע כלפי מטה, צפויה העלאת ריבית של 0.5% ביולי, ו-2.5% שנה קדימה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
23.05.2022

בנק ישראל לא מפסיק להפתיע ומעלה הילוך

 • בנק ישראל שוב מפתיע את השוק ומעלה את הריבית מעבר לצפי, ל-0.75%.
 • בהודעה הנוכחית מודגשות כל נקודות החוזקה של הכלכלה המקומית, בעוד הסיכונים מוצנעים.
 • להערכתנו, ובהנחה שבנק ישראל ידבוק בעמדתו הנחרצת, תעמוד הריבית בסוף השנה על 1.75% ועל 2.25% עוד שנה.
 • הריבית המגולמת בשוק ה-IRS לעוד שנה עלתה בשיעור חד, מריבית של 1.98%, טרם ההודעה ל-2.51% לאחריה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.05.2022

כלכלת ישראל - רמה גבוהה של חוסר וודאות לצד האצה באינפלציה

 • התוצר התכווץ ברבעון הראשון של השנה בקצב שנתי של 1.6%, לאחר רבעון חזק במיוחד. קצב הצמיחה השנתי במהלך מחצית השנה האחרונה עומד על כ-6.5% - מרשים למדי.
 • עם זאת, החולשה היחסית ביצוא שירותי היי-טק בתקופה האחרונה, מנוע צמיחה משמעותי למשק, עשויה לעורר דאגה, במיוחד לאור הירידות החדות בנאסד"ק שמקשות על גיוסי הון.
 • האינפלציה עלתה לקצב שנתי של 4%, ומחירי המוצרים והשירותים הלא סחירים, המשקפים במידה רבה את האינפלציה שאינה מיובאת, ממשיכים להאיץ, ועשויים לשמש אינדיקטור חשוב עבור בנק ישראל בהחלטת הריבית בשבוע הבא.
 • להערכתנו, מכלול גורמים עשויים להוביל להתמתנות בעליית מחירי הדירות, כבר בתקופה הקרובה, לאחר שאלו רשמו האצה ל-16.3%.
 • להערכתנו, האינפלציה בשנה הקרובה תסתכם ב-3%, וריבית בנק ישראל תעמוד עוד שנה על רמה של 1.75%, רמה נמוכה מזו המגולמת בשוק ה-IRS - 2.03%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
11.04.2022

בנק ישראל במסר ניצי לשוק

 • בנק ישראל הצליח להפתיע את השוק, והעלה את הריבית מעבר לצפי, ל-0.35%.
 • לדברי הנגיד, מדובר בחלק מצמצום מוניטרי הדרגתי שהחל במחצית השניה של 2021.
 • בעקבות ההודעה, העלה שוק ה-IRS את תחזית הריבית לעוד שנה, לרמה של 2%, לעומת 1.7% לפניה. להערכתנו, מדובר בתחזית אגרסיבית מדי של השוק, שהסיכוי להתממשותה, נכון לרגע זה, אינו גבוה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.03.2022

האצה נוספת באינפלציה - העלאת הריבית בישראל מתקרבת

 • האינפלציה ממשיכה להפתיע כלפי מעלה, עם עליה של 0.7% במדד פברואר והאינפלציה השנתית עולה לרמה של 3.5%.
 • לאור ההתפתחויות הגיאופוליטיות וההשלכות על השווקים, אנו מעדכנים פעם נוספת כלפי מעלה את תחזית האינפלציה, לרמה של 4.2% ב-2022 ו-3.2% שנה קדימה, כאשר באמצע השנה תגיע לקצב שנתי של 4.5%.
 • פרסום המדד הוביל לעליה חדה בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח, לטווח הקצר-בינוני.
 • החוזים בשוק ה-IRS מגלמים ריבית של 0.29% לעוד שלושה חודשים ו-1.25% לעוד שנה, ללא שינוי מהותי מזו של ערב פרסום המדד.
 • אנו מעריכים שבנק ישראל יעלה במהלך השנה הקרובה את הריבית בלפחות ארבע פעמים (ל-1%), בתלות, בהודעת הפד הערב וכמובן, בהתפתחויות בהמשך.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
24.02.2022

המלחמה באוקראינה וישראל

 • היקפי המסחר בין ישראל לאוקראינה ורוסיה בתחום הסחורות והשירותים אינם מהותיים.
 • עם זאת, פתיחת המתקפה הרוסית הובילה לירידות חדות בשוק המניות המקומי, פיחות חד בשקל ועלייה בציפיות האינפלציה לטווח קצר-בינוני.
 • בשלב זה לא ברור אם וכיצד תושפע מדיניות הבנקים המרכזיים, ובכלל זה בנק ישראל, מהחרפת המצב.
 • למרות זאת, ציפיות הריבית המגולמות בעקום ה-IRS עלו לרמה של 1.2% עוד שנה.
 • אם המערכה לא תחריף ולא תיארך זמן רב, הרי שהבנקים המרכזיים יעברו לצמצום מוניטרי מהיר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
19.02.2023

הצמיחה בישראל בסוף 2022 - האמת שמאחורי המספרים

 • המשק הישראלי צמח ברבעון האחרון אשתקד בקצב שנתי של 5.8%. עם זאת, להערכתנו, בניכוי מיסוי מכוניות מדובר על קיפאון בצמיחה.
 • ניתוח רכיבי התוצר מעמיד בספק את התחזית שלנו לצמיחה של כ-2.5% השנה, שאפשר שהיא אופטימית מדי.
הורדת קובץ PDF לסקירה מלאה לחצו כאן
21.02.2022

בנק ישראל מאותת על העלאת ריבית בתקופה הקרובה

 • כצפוי, בנק ישראל מכין את השוק לקראת תהליך הדרגתי של העלאת ריבית שיחל בחודשים הקרובים.
 • בנק ישראל לא חושש מהתפרצות אינפלציונית, כאשר ציפיות האינפלציה החל מהשנה השלישית הן בתחום היעד.
 • על אף סגירת פער התוצר ורמת התעסוקה הגבוהה, מרבית ענפי המגזר העסקי מצויים בתת-תעסוקה.
 • בעקבות ההודעה, העלה שוק ה-IRS את תחזית הריבית לקרוב לארבע העלאות במהלך השנה הקרובה, וקרוב לשתי העלאות במהלך ששת החודשים הקרובים.
 • אנו צופים שלוש העלאות ריבית במהלך השנה הקרובה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
17.02.2022

צמיחה מואצת לצד אינפלציה גבוהה - ריבית בנק ישראל לאן?

 • ברבעון האחרון של 2021 צמח התוצר בקצב שנתי של 16.6%, ובסיכום שנתי נרשמה צמיחה של 8.1%, השקולה לכ-6% במונחי תוצר לנפש.
 • רמת התוצר בסוף 2021 גבוהה מזו שהיינו מצפים לראות על פי המגמות ארוכות הטווח של המשק, ונקודת הפתיחה ל-2022 עשויה להוביל השנה לצמיחה מהירה למדי.
 • מדד ינואר הפתיע מעט כלפי מעלה ועלה ב-0.2%, וקצב האינפלציה השנתי עלה ל-3.1%.
 • עם זאת, האינפלציה ללא אנרגיה, פירות וירקות ומחירים שבשליטת הממשלה, עומדת על 2.4%.
 • קצב האינפלציה צפוי בחודשים הקרובים להיות גבוה מ-3%, אך להאט בהמשך השנה, כך ששנה קדימה יעמוד על 1.9%.
 • פרסום הנתונים הוביל לעלייה מתונה בציפיות האינפלציה, בעיקר הקצרות, וכתוצאה, בתשואות השקליות.
 • החוזים בשוק ה-IRS מגלמים ריבית של 0.82% לעוד שנה, ללא שינוי מהותי.
 • אנו מעריכים שבנק ישראל יעלה השנה את הריבית פעמיים במהלך המחצית השנייה של השנה. עם זאת, הסיכון מוטה כלפי מעלה להעלאת ריבית מהירה יותר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
03.01.2022

הודעת ריבית אופטימית על אף העלייה באי הוודאות

 • בנק ישראל מדגיש את השיפור בשוק העבודה המקומי, אולם לא רואה בשכר גורם אינפלציוני.
 • בנק ישראל אינו חושש מהתפרצות אינפלציונית, ולדברי הנגיד, אנו נמצאים במקום שונה מהותית ממשקים אחרים.
 • לכן, בנק ישראל יכול להמשיך ולגלות סבלנות באשר לניהול המדיניות המוניטרית.
 • לגבי רכישות המט"ח, הנגיד חוזר ומדגיש, כי בנק ישראל לא מתערב בשינוי המבני המתרחש במשק, באשר למעבר מכלכלה מסורתית להיי-טק, אלא נותן למשק להסתגל.
 • תחזיות חטיבת המחקר לגבי הצמיחה והאבטלה הינן אופטימיות, להערכתנו, אף אופטימיות מדי.
 • אנו צופים העלאת ריבית אחת לקראת סוף 2022.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
01.02.2024

הורדות ריבית בארה"ב בדרך, אך לא מיד

 • כצפוי, הפד שמר על הריבית ללא שינוי, אך הסיר מההודעה את המשפט המצביע על הטיה לטובת ריסון מוניטרי. עם זאת, הפד ציין כי אינו מתכוון להפחית ריבית עד שלא יצטברו עדויות נוספות לכך שהאינפלציה ממשיכה לרדת.
 • לדברי הנגיד, נכון להיום לא נראה שהריבית תרד במרץ, כתוצאה, הסיכוי שהפחתת הריבית תחל במאי עלה.
 • השווקים מגלמים הפחתת ריבית ל-3.9% עד סוף השנה, הפחתה חדה שמאפיינת מצבי מיתון ואינה עקבית עם נתוני הכלכלה החזקים, לכן, אנו מעריכים כי הריבית תרד באופן מתון יותר ל-4.4%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
14.12.2023

הפד דובי ורואה באופק הפחתות ריבית

 • הפד לא הפתיע והשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.5%-5.25%, אך שידר טון יוני שחיזק את הציפיות בשווקים להפחתת ריבית.
 • חברי הפד עדכנו את התחזיות וצופים נחיתה רכה וירידה מהירה יותר באינפלציה ובריבית.
 • למרות הפחתת תחזיות הריבית של הפד, השווקים מצפים לריבית נמוכה יותר.
 • אנו מעריכים כי ריבית הפד תרד ל-4.4% בעוד שנה, גבוה מהמגולם בשווקים, הפערים בין הציפיות בשוק לתחזיות הפד תומכים בהמשך תנודתיות בשווקים בתחילת 2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
02.11.2023

הפד מקווה שהריסון בתנאים הפיננסיים יעשה את העבודה

 • כצפוי, הפד שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 5.5%-5.25%,  הבנק אמנם מאותת כי לא צפויה העלאת ריבית נוספת, אך שומר על כל האופציות פתוחות.
 • להערכת הפד, הריסון בתנאים הפיננסיים יוביל להאטה בכלכלה וימתן את האינפלציה ולכן הוא מאפשר לפד לעצור בשלב זה את ההעלאות הריבית. 
 • אנו מעריכים כי ריבית הפד תישאר יציבה ברמה הנוכחית עד לסוף הרבעון השלישי של 2024 ותהליך הורדת הריבית יהיה איטי מהמגולם בשווקים.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
21.09.2023

ממשיך בטון שורי

 • כצפוי, הפד שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 5.5%-5.25%, אולם, משדר מסר שורי וצופה העלאת ריבית נוספת ב-2023 והפחתת ריבית איטית יותר ב-2024.  
 • הפעילות הכלכלית חזקה מהצפוי, גורמת לפד לאמץ תחזית לנחיתה רכה ותומכת בשמירה על ריבית גבוהה למשך זמן ממושך יותר.
 • לסיכום, אנו מעריכים כי ריבית הפד תעלה פעם נוספת ל-5.6% ותישאר ברמה זו במחצית הראשונה של 2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
03.08.2023

הדירוג של ארה"ב יורד, התשואות עולות

 • סוכנות דירוג האשראי פיץ' הודיעה במפתיע על הפחתת דירוג האשראי של ארה"ב בעקבות הגידול בנטל החוב והרעה צפויה במצב הפיסקלי. למרות זאת, אנו מעריכים כי ארה"ב תישאר מקלט בטוח.
 • אנו מעריכים שההשפעה של הורדת הדירוג  על התשואות אינה צפויה להיות משמעותית. אולם, קיימים גורמים נוספים התומכים בעליית תשואות, ובראשם, הגידול הצפוי בהנפקות אג"ח ממשלת ארה"ב. 
 • עם זאת, לאור העליות החדות שרשמו תשואות האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב בשבוע האחרון, אנו מעריכים כי למרות שהתנודתיות תימשך, הפוטנציאל לעליית תשואה משמעותית בתשואת האג"ח הארוך הינו מוגבל.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה
30.07.2023

הפד מעלה ריבית אך לא מספק הנחיות

 • כצפוי הפד העלה ריבית ללא שינוי, אך ציין כי העלאות עתידיות תלויות בנתונים הכלכליים. להערכתנו, הריבית אינה צפויה לעלות פעם נוספת ותישאר יציבה עד סוף השנה.
 • הפד אינו צופה מיתון בכלכלת ארה"ב, אך מעריך כי יש צורך בהיחלשות שוק העבודה.
 • חברי הפד מעריכים כי נחיתה רכה בארה"ב תאפשר להם בעתיד להוריד ריבית ולהמשיך לצמצם את המאזן, גורם התומך בעליית פרמיית המח"מ של אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה
15.06.2023

הפד: מדלג אך לא עוצר

 • כצפוי הפד שמר על הריבית ללא שינוי, עם זאת, שידר עמדה ניצית והעלה את תחזיות הריבית.
 • העלאת תחזיות הריבית משדרת מסר ניצי לשווקים, לפיו לא מדובר על עצירת העלאות הריבית, אלא הפסקה זמנית לצורך בחינת מצב הכלכלה.
 • להערכתנו, צפויה העלאת ריבית נוספת ביולי, ולאחר מכן הריבית תישאר יציבה ותתחיל לרדת רק בתחילת 2024.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
23.05.2023

תקרת החוב בארה"ב - מכשול זמני בלבד

 • בימים האחרונים נרשמו סימנים חיוביים המצביעים על התקדמות לקראת הסכם על העלאת תקרת החוב, עם זאת, אי הודאות נותרה גבוהה.
 • שרת האוצר ציינה כי הממשל צפוי להגיע למגבלת החוב בתחילת יוני.
 • אנו מעריכים כי הצדדים יגיעו להסכם, וארצות הברית לא תגיע לחדלות פירעון, אולם, מהות ההסכם לא ידועה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
04.05.2023

הפד עוצר אך עדיין נוטה לשמור על ריסון

 • הפד העלה ריבית ב-25 נ"ב ואותת על הפסקת העלאות הריבית, עם זאת, הריבית תלויה בנתונים הכלכליים, והפד מוכן להמשך ולהעלות ריבית במידת הצורך.
 • המשבר בבנקים צפוי להוביל להקשחה נוספת של תנאי האשראי ולמתן את הצמיחה והאינפלציה, עם זאת עוצמת הפגיעה אינה ברורה בשלב זה.
 • השווקים מתמחרים מיתון חריף והפחתה מהירה וחדה בריבית ל-4.25% בסוף השנה. אנו מעריכים כי ציפיות אלה משקפות פסימיות גבוהה מדי לגבי הכלכלה, ומתעלמות מהסיכון האינפלציוני ולכן צופים כי הריבית תישאר יציבה עד סוף השנה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
23.03.2023

הפד מעלה ובוחן את השלכות הטלטלה בבנקים

 • הפד העלה ריבית ב-25 נ"ב אך הודעת הריבית משקפת את הקושי של הפד להתמודד עם חששות לפגיעה ביציבות מחירים מחד ופגיעה ביציבות פיננסית, מנגד.
 • החששות מפגיעה ביציבות הפיננסית צפויים להוביל להקשחת תנאי האשראי ולמתן את הצמיחה והאינפלציה, עם זאת עוצמת הפגיעה אינה ברורה בשלב זה.
 • הפד צופה העלאת ריבית נוספת, אך מסלול הריבית תלוי בהשלכות הכלכליות של החששות מפגיעה ביציבות הפיננסית.
 • ההודעה נתפסה כדובית, למרות שהנגיד הדגיש כי הפד לא אינו צופה הפחתת ריבית השנה, בעוד שהשווקים צופים הפחתת ריבית כבר ביוני. אי הוודאות הגבוהה מקשה על חיזוי הריבית, אולם, להערכתנו, הפרשנות של השווקים דובית מדי.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
02.02.2023

הפד ממשיך להעלות, אך מסלול הריבית תלוי באינפלציה

 • כצפוי, הפד העלה ריבית ב-25 נקודות ומעריך שיהיה צורך בהעלאות ריבית נוספות. עם זאת, מסלול הריבית תלוי באינפלציה.
 • הנגיד שידר מסר מאוזן, אך השווקים נטו לפרשנות דובית של דברי הנגיד.
 • אנו מעריכים כי הפד יעלה את הריבית פעם נוספת, ב-0.25%, בדומה לציפיות בשווקים והריבית תישאר יציבה ברמה, זו עד הרבעון הרביעי של השנה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
27.12.2022

סין בין התאוששות הצמיחה לאיום פוליטי

 • פתיחת הכלכלה תמכה בסנטימנט חיובי כלפי כלכלת סין, אולם, העליה החריפה בתחלואה תפגע בהתאוששות הכלכלה הסינית ברבעונים הקרובים, ולכן צמיחה מהירה בכלכלה תורגש החל מהרבעון השני של 2023 ותתבסס על ביקוש מקומי.
 • הממשל הסיני הגביר את המיקוד בצמיחה ובחידוש האמון של השווקים בכלכלה הסינית. המדיניות הממשלתית ממוקדת בסיוע לכלכלה להתאושש מהקורונה ובתמיכה בסקטור הנדל"ן.
 • סין מתמודדת עם סיכון גיאופוליטי גובר, על רקע המחלוקת עם ארה"ב והרצון של הממשל האמריקאי לשמור על התלות של סין במערב.
 • הסיכון הפוליטי בהשקעה בסין נובע לא רק מסיכונים גלובליים, אלא, גם מסיכון פוליטי מקומי הנובע מהקושי לחזות את דרישות ומגבלות הממשל הסיני. עם זאת, להערכתנו, הכלכלה השניה בגודלה בעולם, נותרה כלכלה חזקה ומעניינת, גם אם בסיכון גבוה הרבה יותר.
 • פתיחת הכלכלה תמכה בסנטימנט חיובי כלפי כלכלת סין, אולם, העליה החריפה בתחלואה תפגע בהתאוששות הכלכלה הסינית ברבעונים הקרובים, ולכן צמיחה מהירה בכלכלה תורגש החל מהרבעון השני של 2023 ותתבסס על ביקוש מקומי.
 • הממשל הסיני הגביר את המיקוד בצמיחה ובחידוש האמון של השווקים בכלכלה הסינית. המדיניות הממשלתית ממוקדת בסיוע לכלכלה להתאושש מהקורונה ובתמיכה בסקטור הנדל"ן.
 • סין מתמודדת עם סיכון גיאופוליטי גובר, על רקע המחלוקת עם ארה"ב והרצון של הממשל האמריקאי לשמור על התלות של סין במערב.
 • הסיכון הפוליטי בהשקעה בסין נובע לא רק מסיכונים גלובליים, אלא, גם מסיכון פוליטי מקומי הנובע מהקושי לחזות את דרישות ומגבלות הממשל הסיני. עם זאת, להערכתנו, הכלכלה השניה בגודלה בעולם, נותרה כלכלה חזקה ומעניינת, גם אם בסיכון גבוה הרבה יותר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
22.12.2022

הבנק המרכזי היפני מפתיע והיין מתחזק

 • המגמה הבולטת בשוקי המט"ח בעולם בשנת 2022, בדומה ל-2021, היתה התחזקות הדולר בעולם.
 • הכוחות המרכזיים שתמכו בדולר הם התרחבות פערי הריבית וירידות בשווקים, אולם, השפעתם מתמתנת, לכן הסיכוי למהלך משמעותי נוסף בדולר הינו נמוך. עם זאת, אי הודאות הגבוהה תוביל להתחזקות הדולר מעת לעת, ובפרט, במחצית הראשונה של 2023.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
19.12.2022

הדולר מעבר לשיא?

 • המגמה הבולטת בשוקי המט"ח בעולם בשנת 2022, בדומה ל-2021, היתה התחזקות הדולר בעולם.
 • הכוחות המרכזיים שתמכו בדולר הם התרחבות פערי הריבית וירידות בשווקים, אולם, השפעתם מתמתנת, לכן הסיכוי למהלך משמעותי נוסף בדולר הינו נמוך. עם זאת, אי הודאות הגבוהה תוביל להתחזקות הדולר מעת לעת, ובפרט, במחצית הראשונה של 2023.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
15.12.2022

הפד עדיין נץ אבל השווקים לא מפנימים

 • קצב העלאת הריבית התמתן אך הפד העלה את התחזיות וממשיך לשדר עמדה ניצית.
 • הפד מעריך כי אינפלציית השירותים לא תרד מהר ויהיה צורך להמשיך ולהעלות ריבית ולשמור עליה גבוהה למשך זמן ממושך.
 • להערכתנו, הירידה בציפיות הריבית המגולמות בשווקים בחודשים האחרונים היתה חדה מדי, והן משקפות צפי להפחתת ריבית מהירה מדי
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
01.12.2022

בריטניה - הממשלה החזירה את האמון אבל הכלכלה חלשה

 • הנתונים מצביעים על מיתון בבריטניה החל ברבעון השלישי, לאור האינפלציה הגבוהה ועליית הריבית.
 • הממשלה החדשה מאותתת על מחויבות ליציבות פיסקלית, למרות הפגיעה בצמיחה. כתוצאה מכך, הצטמצמה פרמיית הסיכון שגולמה בתשואות אג"ח ממשלת בריטניה ובשער החליפין.
 • ההרחבה הפיסקלית הצפויה בשנתיים הקרובות ולחצי המחירים, יגרמו לבנק המרכזי להמשיך ולהעלות את הריבית ל-4.5% ב-2023.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
03.11.2022

התפנית במדיניות הפד עדיין לא כאן

 • הפד העלה את הריבית ב-0.75%, וציין כי הריבית תמשיך לעלות, לאט יותר אך גבוה יותר.
 • העובדה שהריבית עלתה בחדות ונמצאת ברמה מרסנת, מאפשרת לפד להאט את קצב העלאת הריבית.
 • הודעת הריבית רחוקה מאוד מהתפנית במדיניות הבנק המרכזי אשר לה המתינו השווקים.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
24.10.2022

האם הפד בדרך לעצור את העלאת הריבית?

 • השווקים מתמקדים בצפי למיתון קצב העלאת הריבית, אולם, נתוני האינפלציה הגבוהים יקשו על הפד להאט את קצב העלאת הריבית, בישיבה הקרובה.
 • מיתון קצב העלאת הריבית אינו מייצג עמדה דובית של הפד.
 • בהעדר האטה בכלכלה, או התמתנות משמעותית באינפלציה, מוקדם לצפות לשינוי מגמה וירידה משמעותית בציפיות הריבית ובתשואות הארוכות. בטווח הקצר, התנודתיות צפויה להימשך.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
21.09.2022

21.09.22 - הפד ממשיך באגרסיביות

 • הפד העלה את הריבית ב-0.75%, וציין כי המטרה החשובה ביותר היא לרסן את האינפלציה, לכן הבנק ימשיך להעלות ריבית, גם במחיר של האטה בכלכלה, עד להשגת יעד האינפלציה.
 • המסר החשוב יותר מהודעת הריבית הנוכחית הוא עדכון תחזיות הריבית של הפד משמעותית כלפי מעלה.
 • הפד צופה הורדת ריבית רק ב-2024, עם זאת, קיימת שונות גבוהה בין תחזיות חברי הפד לריבית ב-2024, לכן לא קיים קונצנזוס לגבי הפחתת הריבית.
 • הנגיד מאמין שיהיה צורך בעליה באבטלה והאטה משמעותית בצמיחה, על מנת לרסן את האינפלציה, ואינו פוסל מיתון כתוצאה מהעלאת הריבית.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
28.07.2022

ריסון מוניטרי תלוי אינפלציה ולמרות ההאטה

 • הפד העלה את הריבית ב-0.75%, וציין כי הריבית תמשיך לעלות בחודשים הקרובים.
 • הנגיד ממשיך להדגיש את החשיבות שבריסון האינפלציה, התלות של מדיניות הריבית בנתוני האינפלציה מגבירה את אי הודאות.
 • הנגיד אינו סבור שהכלכלה נמצאת במיתון גם אם נתוני התוצר לרבעון השני שיפורסמו היום יהיו שליליים.
 • אנו מעריכים כי, עמדת הפד מאוזנת יותר ממה שמאמינים השווקים, ולפיכך, נתונים חזקים, צפויים למתן את הציפיות לירידה בריבית ב-2023 ולגרום לתנודתיות בשווקים
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
16.06.2022

העלאת ריבית מהירה על מנת לרסן את האינפלציה

 • הפד רוצה לרסן את האינפלציה ומאמין כי יש צורך בהמשך העלאת ריבית מהירה ומשמעותית.
 • התלות של מדיניות הריבית בנתוני האינפלציה מגבירה את אי הודאות לגבי קצב ההעלאה ועוצמת ההשפעה על הכלכלה.
 • הנגיד צופה, כי כלכלת ארה"ב תרשום "נחיתה רכה" אך מודה שהסיכוי להשיג זאת פחת.
 • השווקים מגלמים צפי להעלאת ריבית ל-4.8% בעוד שנה, אולם, אי הודאות משפיעה על הציפיות ודוחפת אותן מעלה. אנו מעריכים כי הריבית בעוד שנה תעמוד על 4%.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
02.06.2022

האם הכלכלה העולמית עומדת בפני הוריקן?

 • האינפלציה בעולם ובישראל עלתה בחדות בשל זעזוע מצד ההיצע, הזרמת כספים על ידי ממשלות ובנקים מרכזיים והמלחמה באוקראינה.
 • בנקים מרכזיים החלו להעלות ריבית ומתכוונים להמשיך ולהעלות בקצב מהיר בהרבה מאשר במחזורי העלאות קודמים.
 • התוצאה: חשש מהאטה חדה בפעילות הכלכלית ואף סטגפלציה, וירידות חדות בשוקי המניות, במקביל לתנודתיות גבוהה.
 • המשתנה הכלכלי החשוב ביותר לקביעת מדיניות כלכלית והבנת עוצמת ההשלכות על הכלכלה והשווקים הוא האינפלציה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
08.05.2022

הפד קשוב לאינפלציה, לא לשווקים

 • הפד קשוב לסיכוני האינפלציה ומאמין כי יש צורך בהמשך העלאת הריבית מהירה לרמה נורמלית.
 • לאחר מעל ל-30 שנה בהן שיטת ה-"fed put" תמכה בשווקים, נראה שהפוקוס של הפד באינפלציה פוגע ביכולתו ובנכונותו להרגיע את השווקים.
 • השווקים מגלמים העלאת ריבית ל-3.3% בעוד שנה, רמה הגבוהה מרמת הריבית הניטרלית הנאמדת ב-2.4%. אנו מעריכים כי, לאחר מספר ההעלאות מהירות, קצב העלאת הריבית יתמתן והריבית תעמוד על 2.8% בעוד שנה.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
03.04.2022

הנתונים בארה"ב טובים, אז למה השווקים חוששים?

 • הנתונים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים, אולם, השווקים חוששים שהעלאת הריבית המהירה תוביל למיתון.
 • הפד מפחית בחשיבותו של שיפוע עקום האג"ח הממשלתי, בטווח של 2-10 שנים, כאינדיקאטור למיתון ולכן, אינו צפוי לשנות את מדיניותו בעקבות התהפכות העקום.
 • שיפוע העקום בין 3 חודשים ל-10 שנים הינו אינדיקאטור חזק יותר, מכיוון שהוא משקף את המדיניות המוניטרית הנוכחית.
 • המגמות בכלכלה ובשווקים בחודשים הקרובים יושפעו מההתפתחויות במלחמה באוקראינה. במידה והצדדים יגיעו להסכמות, צפויה התמתנות באינפלציה, עליה מתונה יותר בריבית ושיפוע העקום יחזור להיות חיובי.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
20.03.2022

הפד שורי מהצפוי

 • הפד העלה ריבית ב-0.25% בהתאם לציפיות, וצופה שש העלאות נוספות במהלך 2022 ל-1.9% בסוף השנה.
 • תחזיות הריבית של הפד משדרות מסר שורי, לפיו הוא נחרץ בכוונתו לרסן את האינפלציה ולהוביל ליציבות מחירים.
 • העלאת תחזיות הריבית מתונה מהעלייה בתחזיות האינפלציה ל-2022, והתוצאה היא צפי לריבית ריאלית שלילית נמוכה יותר. המשמעות היא שהעלאת הריבית לא מספקת על מנת לרסן את האינפלציה בטווח הקצר.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
13.03.2022

הסיכון לסטגפלציה

 • העלייה החדה במחירי הסחורות תוביל לעלייה נוספת באינפלציה והיא מגבירה את הסיכון לסטגפלציה בכלכלה העולמית.
 • ככל שהמלחמה תיארך זמן רב יותר, השלכותיה על הכלכלה העולמית יהיו חריפות יותר, והסיכוי לסטגפלציה גבוה יותר.
 • הכלכלות המפותחות פחות רגישות לשינויים במחירי הנפט והסחורות, בהשוואה לשנות ה-70 וה-80, לאור ירידת משקלם בסל הצריכה וצמצום התלות בנפט בפעילות התעשייתית וכמקור אנרגיה.
 • לסיכום, אנו מעריכים כי האינפלציה הגבוהה תוביל להתמתנות הצמיחה, אך לא למיתון חריף. בנוסף לכך, בניגוד לעבר, הבנקים המרכזיים לא צפויים לעמוד מנגד, וירסנו את המדיניות המוניטרית.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
23.02.2022

המשבר באוקראינה תומך בהחרפת לחצי האינפלציה

 • למרות הקושי בחיזוי התפתחויות במשברים גיאופוליטיים, השפעתם על השווקים הינה לרוב קצרת טווח ורגיעה מחזירה את תשומת הלב להתפתחויות הכלכליות.
 • ההשפעה העיקרית על הכלכלה העולמית של המשבר באוקראינה הינה באמצעות מחירי הסחורות ובפרט, מחירי הנפט והגז.
 • עליית מחירי הסחורות תומכת בהחרפת הלחצים האינפלציוניים, בסביבה בה האינפלציה גבוהה ממילא ומגבירה את הלחץ על הבנקים המרכזיים.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
06.02.2022

הבנקים המרכזיים בעולם משדרים על גל שורי

 • בנקים מרכזיים נוספים בעולם הצטרפו לעמדה השורית שמשדר הפד, ובהתאם נרשמה עלייה חדה בציפיות הריבית בעולם.
 • ה-ECB שמר על מדיניות ללא שינוי אך רמז כי העלאת ריבית עוד ב-2022 אפשרית.
 • הבנק המרכזי הבריטי העלה ריבית ב-0.25%, בדומה לציפיות, אך ההודעה הייתה שורית והובילה לעלייה בציפיות הריבית.
 • נתוני שוק העבודה החזקים בארה"ב מאפשרים האצת העלאת ריבית בארה"ב.
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן
27.01.2022

הפד שורי למרות הירידות

 • הירידות בשווקים לא עוצרות את הפד שממשיך לנקוט בטון שורי
 • העלאת ריבית ראשונה צפויה במרץ, ולהערכתנו, הריבית צפויה לעלות ארבע פעמים בשנת 2022 וצמצום המאזן יתחיל באמצע השנה
 • להערכת הפד, האינפלציה תתמתן במהלך השנה, אולם, תישאר גבוהה מהיעד והסיכון האינפלציוני מוטה מעלה
 • העובדה שהפד, בניגוד לעבר לא מפחד מתנודות בשווקים וממשיך לשדר עמדה שורית, תומכת בהמשך תנודות בשוקי המניות, יחד עם עליה נוספת בתשואות האג"ח הממשלתי
הורדת קובץ PDF לסקירה המלאה לחצו כאן