פקדונות מטבע חוץ

בנק דיסקונט מציע לבחירתכם מגוון פקדונות במטבע חוץ

מאפיינים:

סוג התוכנית הפקדה חד פעמית
במטבעות דולר ארה"ב וכן מגוון מטבעות נוספים
תקופה פקדונות לתקופה קצרה, בינונית או ארוכה
מינימום להפקדה
1,000 יחידות מטבע
שיעור הריבית בפיקדון ללא מדרגי סכום בהתאם לסוג הפיקדון
תחנות יציאה בהתאם לסוג הפיקדון
תנאי שבירה כמקובל בתנאי שבירה בפקדונות בבנק,
יחד עם זאת, לא ניתן בשנה הראשונה לשבירה חלקית
קרן וריבית קרן הפיקדון משולמת בתום תקופת הפיקדון
ריבית הפיקדון משולמת במועד פירעון הפיקדון ובנקודות זיכוי הריבית בהתאם לסוג הפיקדון

 

לתשומת לבכם:

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי.
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת.
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תדחה הפעילות ליום העסקים הבא.
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות, תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא.
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס.

 

להסבר על מיסוי תוכניות חיסכון ופקדונות לחצו כאן >

פרטים נוספים ניתן לקבל בסניפים >

הנתונים עודכנו מהספר MRI Banker's Guide to Foreign Currency לשנת 2011-12

למידע על תוכניות חיסכון נוספות >