פקדונות קלאסיים

הכלכלה מתבססת על עקרונות קבועים, ולכן ישנם אפיקי השקעה שלעולם יישארו רלוונטיים. מטבע חוץ, ריבית קבועה וריבית משתנה הם מונחים שמוכרים לכולנו כאשר אנו באים במגע עם העולם הפיננסי והבנקאי.

deposits-oval